Trenerveiledning i 100% fra 1.januar

Skriv ut
Vi har kommet til Romjulsgave T, den tredje av i alt seks gaver.

Implementering av en Sportsplan krever innsikt og respekt for at dette er et langsiktig arbeid som må preges av tydelige redskaper som gir god støtte, økende eierforhold og grunnleggende forståelse for hverdagen til våre trenere. Videre er det helt avgjørende at implementeringsmodellen har evne til å videreutvikle Sportsplanen ut i fra de behov som dukker opp og evne til å gi dette retning mot best mulig kvalitet for spillere og trenere.

Klubben har fra 1/1-18 satt ressurser for Trenerveiledning tilsvarende en 100%-stilling for å sikre implementeringa og viderutviklinga som er tiltenkt. Vi har delt stillingen i to Trenerveiledere med hver sin 50% knyttet til dette arbeidet, og våre to Trenerveiledere skal gi leveranse på følgende:

  1. Veiledning av våre trenere i alle lag på feltet med jevne mellomrom slik at praksis endrer seg i en tydelig retning.
  2. Gjennom året videreutvikle Sportsplanen ved å kvalitetsikre dagens innhold og sy inn nye «tråder i sportsplanveven» mot versjon 2.0, 3.0 og 4.0 i perioden 2018-2020.
  3. Administrere Spillerutviklingsmodellen vår sammen med vår Spillerutvikler.
  4. Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre, evaluere, forbedre og kvalitetssikre en god bærekraftig drift av RIL Extra med oppstart i sesongen 2018.
  5. Planlegge, gjennomføre og implementere Trenerforum, der Sportsplanen er 100% fokus og alle våre trenere er målgruppen.
  6. Planlegge, rigge opp for, gjennomføre, evaluere og forbedre Planleggingsfasen for alle våre lag inn mot Sportsplanen foran ny sesong, første gang høsten 2018.

Trenerveilederne som våre trenere blir godt kjent med er:

Martin Sørensen (28)

MartinUtdanning:
– Bachelor i trenerrollen, Master i idrettsvitenskap og Praksis.pedagogisk (lektor)
– UEFA B-lisens 2011 og UEFA A-lisens Keeper 2015
Praksis:
– Barne- og ungdomsfotballen: 10 år med G13/14 og G16/19 i klubbene Trygg/Lade, Trond og Elverum
– Annet: 4 år oppbygging av FFO i Elverum 2010-2013 for alderen 8-12 år

«Veiledning handler for meg om å hjelpe folk å komme fra der de er, til å ta steg videre. På det tidspunktet jeg tar på meg rollen som veileder, forplikter jeg meg til å se treneren der han eller hun er, og gjennom vår relasjon over tid sette treneren i en posisjon til å finne veien videre. Trenerveiledning handler om å gi treneren faglig ryggdekning fra klubben, påfyll og diskusjon omkring praksis, og nye verktøy for å løfte kvaliteten i hverdagen til det beste for spilleren.

I veiledning av våre trenere gjennom sportsplan, planlegging, organisering og påvirkning av våre spillere, ønsker vi som trenerveiledere å frigjøre overskudd hos våre trenere til å løfte treningskvaliteten og kvaliteten i møte mellom spiller og trener hver eneste dag. Jeg har stor tro på at trenere som føler seg sett i hverdagen, som føler at de har reell påvirkning inn mot og ryggdekning fra klubben, som opplever jevnlig å ta nye steg med laget sitt, og som får mulighet til å utvikle seg som trenere i hverdagen, de vil trives som trenere og gjør hverdagen god for Ranheimspilleren.»

– Sitat Martin Sørensen

Vebjørn Urdal (28)

VebjornUtdanning:
– Bachelor og Master i trening, coaching og idrettspsykologi og Pedagogisk årsstudium
– UEFA B-lisens
Praksis:
– Barne- og ungdomsfotballen: 10 år med G13 til G19 i Skeid, Strindheim, Lyn, Trygg/Lade, Oslo Fotballkrets, Norsk fotballakademi.
– Annet: 2 år senior Skeid og Trygg/Lade, 2 år ansvarlig i Skeid-akademiet/ FFO, Sportslig leder Skeid blant annet med ansvaret for samarbeid naboklubber og for prosjektet «En ny verden» ved Hallvar Thoresen.

«Som ny i klubben er jeg imponert over graden av tilhørighet og dedikasjon menneskene jeg har møtt så langt har til klubben og hverandre. Jeg håper selvfølgelig at dette også gjelder trenere, lagledere og foresatte i barne- og ungdomsfotballen, og at denne tilhørigheten er noe jeg raskt kan bli en del av. 

I min rolle som trenerveileder fra tidligere har jeg erfart viktigheten av at trenerne har en god balanse mellom støtte i klubbens måte å gjøre ting på og medbestemmelse over egen praksis. Derfor vil vårt virke i 2018 i stor grad være dialog med trenerne for å finne deres ståsted, kartlegge det som fungerer, hva som gir en bedre hverdag når det bedres og hvordan vi skal komme fram til dette. Hovedhensikten med kartlegginga og tiltakene er selvfølgelig utvikling av våre spillere. Diskusjoner, utprøving og endring av praksis og veiledning at dette vil alltid være med bakgrunn i Sportsplanen som lanseres i versjon 1.0 på nyåret.

Gjennom veiledninga søker vi å få fram trenernes egne erfaringer og kunnskaper til nytte for bedret praksis og videreutvikling av Sportsplanen. Jeg ser det blir viktig at treneren deltar aktivt i dette, slik at hverdagen blir betydelig bedret i kvalitet for spilleren og tidsmessig lettere for treneren.»

– Sitat Vebjørn Urdal

Klubben er svært glad for ansettelsen av våre Trenerveiledere og ønsker dem hjertelig velkommen inn i en særdeles viktig, mangfoldig og spennende arbeidshverdag som veiledere i møtet med klubbens målsettinger, Sportsplanen og alle våre frivillige.

 

Legg inn en kommentar