Trenerveileder

Trenerveilederen skal være trenerteamets støtte og sparringspartner i arbeidet på med laget og spillerne på feltet. Trenerveilederen veileder hovedsakelig på følgende hovedområder:

 • rammer og forutsetninger
 • spiller- og trenerutvikling i hverdagen
 • på feltet – generell atferd
 • på feltet – påvirkning

Se veiledningsark for mer utdypende på de fire områdene.

Trenerveilederen skal…

 • besøke sitt lag/sine lag tre ganger på våren og tre ganger på høsten med følgende innhold:
  • Del1: Bli kjent, ressurser og målsettinger
  • Del 2: Bekrefte og jobbe med målsettinger
  • Del 3: Målrettet veiledning på feltet
  • Del 4: Målrettet veiledning med referanse til vårens beste nivå for teamet
  • Del 5: Målrettet veiledning på feltet
  • Del 6: Sluttvurdering og inngang til neste sesong
 • definere og følge opp målsettinger for trenerteamet sammen med teamet
 • veilede på hvordan å forstå og bruke Sportsplanen i hverdagen
 • være en sparringspartner for teamet på problemstillinger innenfor spiller- og lagsutvikling
 • gjennom sitt arbeid – sammen med utviklingsleder og sportslig leder – danne en oversikt over felles viktige tema det trengs å gå i dybden på inn mot neste sesong