Lederutvikling

Lederutvikling er viktig både for å beholde og for å rekruttere nye ledere inn i klubben. Klubben jobber etter følgende strategi for å sikre nok og riktig kompetanse til å drive klubben i det daglige og for å utvikle klubben videre.

  • sende minimum ett styremedlem på Fotballederkurs 1 hvert år
  • sørge for at minimum 50 % av avdelingsstyret til enhver tid har formell kompetanse (FLK1/FLK2/FLK3)
  • etterstrebe at minimum ett styremedlem har Fotballederkurs 2 eller høyere
  • bruke laglederforum til å identifisere potensielle ledere som kan spilles inn til valgkomiteen
  • på sikt gjennomføre FLK1 og FLK2 i egen klubb (laglederforum)