Hovedtrener i Ranheim

I vår klubb har vi fokus på 100% av våre spillere. Det betyr at vår søken på å utvikle alle våre spillere på og utenfor banen trenger hovedtrenere som kjennetegnes ved:

Samlende person

Hovedtreneren har tillit blant lagets medlemmer og hvor de opplever å bli lyttet til, anerkjent og spilt god i forhold til å kunne bidra i og rundt laget.

Utviklingsorientert

Hovedtreneren vet og forstår at vi som klubb skal utvikle våre spillere på og utenfor banen, og i dette ligger det selv å søke ny kunnskap og forståelse for å kunne oppfylle dette på god og stadig bedre måte.

Kulturbygger

Hovedtreneren er opptatt av å bygge kultur for trening, atferd i gruppa, bidra til fellesskapet, fokus på hva som skal til for å skape fotballglede og utvikling.
– at hovedtreneren er tydelig på våre kjerneverdiers betydning i hverdagen, der fellesskap, glede og utvikling er siktemålet med alle aktiviteter.

Kapasitet

Hovedtreneren har tid og motivasjon til å skape god kommunikasjon for de involverte, slik at eierforhold, forventninger og ambisjoner er avklart og kjent for de involverte.

«Holder høyden»

Hovedtreneren klarer å løfte seg opp, se og forstå de lange linjene forbi hendelser vi står oppe i, slik at vi sikrer stabilitet før, under og etter ting vi står i.

Leder gjennom andre

– at hovedtreneren selv eller gjennom andre som erstatte hovedtreneren kan delta og svare på de henvendelsene klubben ber om.
– at hovedtreneren ser på rekruttering som en kontinuerlig prosess på trenersiden.

Fotballfaglige evne

Hovedtreneren er trygg på sin fotball- og idrettsfaglig kunnskap og forståelse nok til å forstå og dermed sikre de valg trenerteamet samlet gjør.
Hovedtreneren skal først og fremst være god på