Kampendring

Hvordan flytte en kamp?

Regler for omberamming av kamper i Trøndelag, dersom det ikke er angitt egne regler:

  1. Avstem spilleplanen med aktiviteter for laget/spillerne i god tid før første kamp.
  2. Ingen kamper utsettes uten at det foreligger nytt kamptidspunkt.
  3. Begge lag må enes om omberammelsen og nytt kamptidspunkt, før skjema sendes.
  4. Hjemmelaget må avstemme ledig banetid med egen klubbs baneplan gjennom leder SportsAdmin, Eskil Husby – eskil.husby@ril.no
  5. Kampendringer skal varsles minst en -1- uke før terminfestet kampdag.
  6. Dommer(e) og veileder trenger ikke å kontaktes, dersom kampen ikke flyttes tidligere enn terminfestet kampdag.
  7. Ved kampendringer mindre enn en -1- uke frem til terminfestet kampdag, skal dommer(e) og event. oppsatt veileder kontaktes.
  8. For serier som går over hele sesongen, skal flytting av kamper oppsatt i vårsesongen, avvikles før første kamp i høstsesongen. Kamper kan ikke spilles etter siste oppsatte kampdag i den serien/avdelingen man deltar i.
  9. Dersom det ikke oppnås enighet mellom lagene, skal kampes spilles som terminfestet.
  10. Det er i utgangspunktet hjemmelaget som skal varsle kampendringen. Skriv i kommentarfeltet hvem det er som har initiert kampendringen.

Skjema for omberamming finner du i denne linken.

Fra og med sesongen 2016 ble det innført kampendringsgebyr. Gebyret er på kr. 500,- pr. kampendring, og gjelder alle typer flytting av kamp.