Kampendring

Hvordan flytte en kamp?

Regler for omberamming av kamper i Trøndelag, dersom det ikke er angitt egne regler:

 1. Avstem spilleplanen med aktiviteter for laget/spillerne i god tid før første kamp.
 2. Ingen kamper utsettes uten at det foreligger nytt kamptidspunkt.
 3. Begge lag må enes om omberammelsen og nytt kamptidspunkt før skjema sendes.
 4. Hjemmelaget må avstemme ledig banetid med egen klubbs baneplan. Kontakt Eskil Husby ved behov for hjelp – eskil.husby@ril.no
 5. Oppsatte dommere og eventuell veileder skal informeres om endringen. Legg inn kommentar i skjemaet dersom noen ikke kan dømme på det nye tidspunktet.
  (Merk: for kamper opp til 11 år skal dommeransvarlig i klubb også varsles).
 6. For serier som går over hele sesongen, skal flytting av kamper oppsatt i vårsesongen, avvikles innen 1. september.
 7. Kamper kan ikke spilles etter siste oppsatte kampdag i den serien/avdelingen man deltar i (gjelder for lag i divisjonssystemet senior).
 8. Dersom det ikke oppnås enighet mellom lagene, skal kampen spilles som oppsatt.
 9. Det er i utgangspunktet hjemmelaget som skal varsle kampendringen.

Skjema for omberamming finner du i denne linken.

Kampendringsgebyr

Fra og med sesongen 2016 ble det innført kampendringsgebyr, der det settes en dato på våren og en på høsten, som er innslagspunktet for fakturering av kampendringsgebyret. Gebyret er fra 2023 på kr. 750 per kampendring, og gjelder alle typer flytting av kamp. Datoer i 2023 er:

 • Vårsesongen: søndag 16. april
 • Høstsesongen: søndag 20. august

Alle kampendringer som skjer før disse datoene gjennomføres kostnadsfritt for klubbene. Skulle det dukke opp skolerelaterte aktiviteter etc. som ikke er kjent før fristen, må dette komme tydelig frem i kommentarfeltet i skjemaet (ikke gebyr).

Hentet 08.03.2022 fra https://www.fotball.no/kretser/trondelag/aktivitet/omberamming-kamp/regler-omberamming-av-kamp/