Dommeroppsett 7er

Dommeroppsettet til vårens kamper i klassene G/J 10-11 år og Oldboys er klart.
Ved kampendring skal lagleder/trener varsle oppsatt dommer og dommeransvarlig.

Høstens oppsett publiseres inn mot høstsesongen.