Kampvert

Alle våre lag skal stille med kampvert til alle kamper.

Kampvertens hovedoppgave er å bidra til en god ramme før, under og etter kampen, preget av Fair play, samt være en støttespiller for dommeren. Kampverten har på gul kampvert-vest, og kan ha med seg foreldrevettkort som kan deles ut ved behov.

Kampvertens oppgaver

FØR kamp

 • Sørg for at du selv har parkert bilen på lovlig plass, og at dere informerer om det samme til besøkende lag, ellers kan det dessverre ende med bot.
 • Sørger for at garderober, bane og mål er i orden. Covid-19: vi unngår i det lengste å bruke garderobene nå.
 • Ønsker velkommen til begge lag og dommer(e).
 • Covid-19: Sørger for at alle som besøker anlegget (banen) kampen spilles på, REGISTRERER seg vi klubbens QR-kode-system I’M HERE.
 • Covid-19: Sørger for at tilskuere holder seg til avmerkede områder
 • Minne på å gjennomføre Fair play-møte og Fair play-hilsen før kampstart. Covid-19: Vi hilser ikke med hånda.
 • Har kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er (henger lengst  inn i garderobegangen), og har telefon for å ringe 113

UNDER kampen

 • Covid-19: Sørger for at alle overholder godt smittevern under hele kampen.
 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.
 • Prate med dommer i pausen.
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.
 • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/ lagledere både for motspillere og dommer.

ETTER kampen

 • Sørge for at Fair play-hilsen blir gjennomført. Covid-19: Vi hilser ikke med hånda.
 • Takker begge lag og dommer(e) for kampen.
 • Sørge for at mål eventuelt ryddes av banen, og generelt rydde rundt banen etter kampslutt.

Hvor er kampvertvestene?

”Kampvert”-vester og foreldrekort skal finnes i lagenes lagsboder, i fellesrommet som deles av fire og fire lag.

Ved behov for å gi tilbakemelding – epost til hvem?

 •  Baneforhold (baneflatea, mål, lys), epost til: arne.fredriksen@ril.no
 •  Kiosken, epost til: hildekristin@ril.no
 •  Sportslige forhold før/under/etter kampen, epost til: frank.saltvik@ril.no
 •  Dommerforhold, epost til: sindrevn@gmail.com