Kampvert

Alle våre lag skal stille med kampvert til alle kamper.

Kampvertens hovedoppgave er å bidra til en god ramme før, under og etter kampen, preget av Fair play, samt være en støttespiller for dommeren. Kampverten har på gul kampvertvest, og kan ha med seg foreldrevettkort som kan deles ut ved behov.

Kampvertens oppgaver

FØR kamp

 • Sørg for at du selv har parkert bilen på lovlig plass, og at dere informerer om det samme til besøkende lag, ellers kan det dessverre ende med bot.
 • Sørger for at garderober, bane, mål og hjørneflagg er i orden.
 • Ønsker velkommen til begge lag og dommer(e).
 • Minne på å gjennomføre Fair play-møte og Fair play-hilsen før kampstart.
 • Har kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er (henger lengst  inn i garderobegangen), og har telefon for å ringe 113.

UNDER kampen

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.
 • Prate med dommer i pausen.
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.
 • Samle tilskuere på motsatt side av trenere og spillere.
 • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen.
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både for motspillere og dommer.

ETTER kampen

 • Sørge for at Fair play-hilsen blir gjennomført.
 • Takker begge lag og dommer(e) for kampen.
 • Sørge for at mål eventuelt ryddes av banen, og generelt rydde rundt banen etter kampslutt.

Hvor er kampvertvestene?

”Kampvert”-vester og foreldrekort skal finnes i lagenes lagsboder, i fellesrommet som deles av fire og fire lag.

Ved behov for å gi tilbakemelding – epost til hvem?

Baneforhold (baneflate, mål, lys)ranheim.drift@ril.no
Kioskeneskil.husby@ril.no
Sportslige forhold før, under eller etter kampenfrank.saltvik@ril.no
Dommerforholdsimen.aune@ril.no