Visjon og verdier

Vår visjon

Vi realiserer drømmer!

 

Våre grunnverdier

Rekkefølgen på våre kjerneverdier viser hvordan vi mener verdiene henger sammen. I bunnen for en deltagelse må det ligge et ønske om å delta, deretter en forståelse for at man deltar i et fellesskap, og at både fellesskapet og individet oppnår utvikling til det bedre i dette.

Glede og lidenskap
 • Vi tror GLEDE må komme tidlig i alder. Denne verdien henger tett sammen med RILs grunnverdi lidenskap. Den er jo nærmest essensen av hva fotball bør og skal bestå av.
 • Her kommer også VILJE inn som begrep og verdi. Etter vår mening er dette svært knyttet til lidenskap. Å orke, å ville og å jobbe hardt nok i lang nok tid. Øyvind Storflor sier det fint i Adresseavisen før sin avskjed: » Jeg har aldri vært en drømmer, men tror på kvaliteten på treningsarbeidet som avgjørende for resultatet i kampen»
 • Herunder kommer SELVTILLIT. Kanskje er selvfølelse et like godt eller bedre begrep. Selvfølelsen er sterkere, dypere og ikke like skiftende som selvtilliten.
 • INDRE MOTIVASJON er nok både en del av lidenskapen og av utvikling som verdier. Denne verdien er en slags individuell blå tråd gjennom sportsplan og verdigrunnlaget i klubben. Uten enkeltindivider som ønsker å ta ansvar for egen utvikling strander flere av de andre verdiene.
Fellesskap
 • Vår erfaring er at SAMARBEIDSEVNE er helt sentralt. Å implementere denne verdien i ung alder betyr mye for lagets og individets videre utvikling. Denne verdien henger sammen med RIL’s andre grunnverdi, fellesskap.
 • Kanskje følger RESPEKT rett i kjølvannet. En litt annen vinkling på definisjonen av b begrepet er å bryte ned ordet respekt. Begrepet betyr egentlig å se igjen, å re-spektere. Denne definisjonen er meningsfull da den oppfordrer til å se mennesker rundt seg mer enn en gang før vi definerer hverandre inn i en rolle eller bås:)
 • YDMYKHET er tett vevd inn i respekt og samarbeidsevne. De former etter vår mening sammen verdien fellesskap. Betydningen av ordet er sammensatt og kan av og til forveksles med underdanighet. Betydningen av verdien handler mye om at det enkelte mennesket i klubben evner å se sine sterke sider, for så å bruke dem inn i fellesskapet. Det betyr også å ha evne til å se sine begrensninger, men styrkene til de andre rundt seg har.
 • ANSVARLIGHET er viktig for å opprettholde fellesskapet. 
Utvikling
 • KONSENTRASJON er den verdien enhver gruppe trenger for å kunne samhandle til det beste for alle og den enkelte. I barnefotballen er dette en av de største utfordringene. Verdien bør derfor løftes høyt i tidlig alder, for deretter å finpusses i alle de påfølgende årene.
 • GLEDE er også en verdi under utvikling, da den passer som hånd i hanske med konsentrasjon. En passe dose av disse to verdiene er gode garantister for utvikling av både fellesskapet og individet.
 • Under verdien utvikling passer også indre motivasjon, vilje, ydmykhet og flere andre av de andre verdiene.