Hvem i klubben spør du om hva?

Kontakt administrasjon

Ranheim Fotball: frank.saltvik@ril.no
Ranheim IL: post@ril.no
Adresse: Ranheimsfjæra 44, 7055 Ranheim, Ranheim Aktivitetshall

Fotballavdelingen

Håvard Ranum
Styreleder

NFF-Ting
Styremøter


📪 haavard.ranum@gmail.com
✆  99528760

Frank Robert Saltvik
Utviklingsleder

NFF-avtale
Personal
Sportsplan
Strategi
Sør-Afrika
Trenere
Trenerforum
Trenerutvikling
Økonomi📪 frank.saltvik@ril.no
✆  93201070

Simen Atnedal Aune
SportsAdmin

Adminutvalg
Barnefotball
Dommere
Fotballskole
Klubbhåndbok
Lagledere
RIL-Cup
Ranheim Indoor
Spond
Tilrettelagt
Utstyr

📪 simen.aune@ril.no
✆  97566433

Stine Reinås
SportsAdmin

Analyse
Anlegg
Baneplan
Dugnad
Oppstartskullet
Spillerutvikling
Sportsplan
Trenerutvikling
📪 stine.reinas@ril.no
✆  91645716

Christoffer Hansen
Sportslig leder

FIKS
Kvalitetsklubb
Spilleroverganger
Sportslig utvalg

📪 chistoffer.hansen@ril.no
✆  41477769

Stian Reinertsen
Futsalansvarlig

Futsal


📪 stian.reinertsen@samforsk.no
✆  99367043


IDRETTSLAGET

Arne Fredriksen
Daglig leder RIL

Anleggsutvikling
Vedlikehold


📪 arne.fredriksen@ril.no
✆  40520944

Elisa Ovesen
Admin RIL

Booking
Dommerregninger
Politiattest

📪 elisa.ovesen@ril.no

Ingar Maaø
Driftsleder

Daglig drift


📪 ranheim.drift@ril.no
✆  913 30 346