Hvem i klubben spør du om hva?

Kontakt administrasjon

Ranheim Fotball: frank.saltvik@ril.no
Adresse: Ranheimsveien 174 7055 RANHEIM

Ranheim IL: post@ril.no
Adresse: Ranheimsfjæra 44, 7055 Ranheim, Ranheim Aktivitetshall

Fotballavdelingen

Kristian Nordtømme
Styreleder

NFF Forbund- og Kretsting
Styremøter

📪 kris.nordtomme@gmail.com
✆  95073975

Frank Robert Saltvik
Utviklingsleder

NFF-avtale
Lagspåmelding
Personal
Spilleroverganger
Sportslig utvalg
Sportsplan
Strategi
Sør-Afrika
Trenere
Trenerforum
Trenerutvikling
Økonomi

📪 frank.saltvik@ril.no
✆  93201070

Simen Atnedal Aune
SportsAdmin

Adminutvalg
Barnefotball
Dommere
FIKS
Fotballskole
Klubbhåndbok
Kvalitetsklubb
Lagledere
OKEA Cup Ranheim
Ranheim Indoor
Spond
Tilrettelagt fotball
Utstyr

📪 simen.aune@ril.no
✆  97566433

Stine Reinås
SportsAdmin

Analyse
Anlegg
Baneplan
Dugnad
Oppstartskullet
Spillerutvikling
Sportsplan
Trenerutvikling
📪 stine.reinas@ril.no
✆  91645716

Stian Reinertsen
Futsalansvarlig

Futsal📪 stian.reinertsen@samforsk.no
✆  99367043

IDRETTSLAGET

Trond Alstad
Daglig leder RIL

Anleggsutvikling
Vedlikehold


📪 post@ril.no

Elisa Ovesen
Admin RIL

Booking
Dommerregninger
Politiattest

📪 elisa.ovesen@ril.no

Ingar Maaø
Driftsleder

Daglig drift

📪 ingar@ril.no
✆  913 30 346