Dommere

Dommer

Vi satser på dommerne også!

Den 16. mai 2014 signerte Ranheim IL breddefotball ved styreleder Helge Flaathe engasjementsavtale med tifligere toppdommer Pål Espen Sarheim.

Pål er tidligere toppdommer og har gått gradene fra klubb, krets og nasjonal dommer. Han er også engasjert i Scandia Cup 2014. Pål vil være klubben dommeransvarlig og bindeleddet framover mellom sportslig leder, daglig leder og sportslig utvalg.

Pål Sarheims kontakt info: 9221340 eller e-post psarheim@online.no

 

Klubbens forpliktelsen ved en slik satsning er blant annet som følger;

 • Klubben skal sørge for å legge forholdene til rette for dommermiljøet slik at hver enkelt utøver får best mulig forhold til å utvikle seg som dommer og integreres i klubbens arbeid.
 • Dommeransvarlig er klubbens forlengende arm i dette arbeidet og ansvarlig for at arbeidsoppgavene blir gjennomført.

 

Dommeransvarliges forpliktelser.

 • Dommeransvarlig skal være klubbens forlengende arm i alle aktiviteter relatert til dommeroppgaver, aktiviteter og utdanning i regi av klubb eller krets.
 • Dommeransvarlig skal gjennomføre aktiviteter og oppfølging på klubb- og kretsplan slik at klubben blir en foregangsklubb på dette området. Dommeren skal representere klubben på en positiv og holdningsskapende måte under alle forhold.

 

Ansvar og oppgaver på Forbundsnivå

 • Legge forholdene til rette for gjestende dommere der dette er satt opp fra forbund. (Ønske velkommen til banen, påse at garderobeforholdene er i orden). Det skal lages egen instruks på dette. En oppgave som det rulleres på av etablerte dommere.

 

Ansvar og oppgaver på Kretsnivå

 • Holde kontakt med dommeransvarlig i krets.
 • Varsle dersom noen av klubbens dommere har spesielle ambisjoner og/eller viser potensiale for videre utvikling innen dommergjerningen.
 • Delta i relevante seminarer eller andre aktiviteter der dommerspørsmål er på sakskartet.

 

Ansvar og oppgaver på Klubbnivå

 • Trekke dommerne med i klubbmiljøet. Påse at klubbens aktive dommere tilkommer den samme oppmerksomhet som klubbens øvrige aktiver. Oppnevne dommere til klubbens kamper der hvor krets eller ikke har satt opp dommere.
 • Sørge for at klubben til enhver tid har tilstrekkelig antall klubbdommere for dømming i 7-er fotball og sørge for oppfølging av disse. Gjennomføre kurs.
 • Være fortløpende på jakt etter kandidater til dommergjerningen og sørge for at disse blir påmeldt til de kurs som lyses ut (rekruttdommerkurs)
 • Være en ressursperson med hensyn til utvikling og kompetanseheving for klubbens lag. Gjennomføre møte med alle lag fra 13 år og oppover før sesongstart.
 • Bidra til kompetanseheving og kursing av klubbens dommere og observatører.
 • Påse at alle dommere (ikke klubbdommere) har kontrakt med klubben og at disse følges/oppfylles fra begge parter.
 • Dommeransvarlig for eventuelle turneringer i klubbens regi.
 • Sette opp dommere i klubbens treningskamper før sesongstart, relatert først og fremst til kontrakts relatert dømming.
 • Det skal tegnes kontrakter.
 • Kartlegge antall, kompetanse og ambisjoner blant klubbens dommere. Det vil også si å følge dem opp når de dømmer.

 

http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/Dommer/Dommerhjornet/