Treningsavgift

Treningsavgiften fastsettes hvert år av Årlig møte i Fotballavdelingen. I Årsmøte for 2019 ble det vedtatt at treningsavgifta skulle legges til en jevn økning, tilsvarende konsumprisindeks, kpi.

Intensjonene med avgiften
Foruten å skape et riktig inntektsgrunnlag for klubben, så skal avgiften avspeile kostnadene på hvert kull, og der klubben ønsker at avgifta øker jevnest mulig med alder. Kostnader som skal avspeiles er:

 • Antall banetimer for trening og kamp
 • Behovet for vedlikehold og utstyr
 • Dommerutgifter
 • Spillerutviklingstiltak i fotballkretsen
 • Trenerveiledning
 • Behov for og utvikling av kompetanse i laget
 • Administrasjon av klubben

Søskenmoderasjon

 • Søsken med høyeste avgift betaler fullt ut.
 • Resterende søsken betaler kun 50 % treningsavgift, men minimum prisen for 7-åringer (se oversikt lenger ned).
 • For at søskenmoderasjon skal aktiveres må utøverne ha samme betalingskontakt i Spond. Ta kontakt med administrasjonen i hovedlaget om noe skal endres: post@ril.no

Fakturering av treningsavgift

 • Når intensjonen for spilleren før sesongen er å spille hele sesongen, belastes man for full treningsavgift, uavhengig av det som skjer senere i sesongen.
 • Dersom man i forkant av sesongen vet at store deler av sesongen faller bort for spilleren, kontakter man administrasjonen for å få en vurdering om en egen avtale for reduksjon av avgifta.
 • Dersom det er en økonomisk utfordring å betale treningsavgifta, gjelder det tidligst mulig å kontakte klubbens administrasjon for å se på en mulig avtale.
 • Administrasjonen kontaktes på epost: simen.aune@ril.no

Innbetaling av treningsavgiften

Betaling skjer i appen SPOND.

 • Når innlogget og barnet er tilknyttet et lag i Spond, kommer faktura automatisk opp for betaling i appen. Et enkelt trykk, så er den betalt.
 • Dere må være registrert med navn, epost og et betalingskort.
 • For at søskenmoderasjon skal aktiveres må utøverne ha samme betalingskontakt i Spond.
 • Treningsavgifta purres automatisk dersom man glemmer å betale den.
 • Gjør oppmerksom på at administrasjonsgebyr til Spond på 2,5% + 2 kr pr. transaksjon kommer i tillegg.

Alternativ betaling, dersom man av grunner ikke kan bruke appen Spond

 • Betal direkte til klubbens konto for Treningsavgift, som er Sparebank1 – 4212 01 34072.
 • Når dette gjøres må betalingen inneholder spillerens fulle navn, lag og sesong.
 • Når betalt, må det sendes egen epost til simen.aune@ril.no med beskjed om at betaling er utført og for hvem det gjelder.
 • Godkjent grunn til å betale på alternativ måte er kun når man ikke har muligheten eller lov til å bruke eller legge inn et betalingskort i appløsninger.

Dersom betaling av treningsavgiften uteblir, vil følgende iverksettes:

 1. En vennlig henvendelse fra klubbens administrasjon sendes på e-post for avklaring om betaling av avgiften. Aktuelle avklaringer er utsettelse til konkret dato, støtteordning i idrettslaget, eller oppdeling av beløp.
 2. Dersom ingen avklaring, ref. punkt 1, stanses all aktivitet for utøveren inntil det er avklart hvordan betaling skjer. Lagledelsen vil involveres i kommunikasjonen og hjelper til med avklaring, deriblant sikre at betalingskontakt/foresatt er informert og tar del i dette.

Inkluderingsmidler

Målet med inkluderingsmidlene er å sikre og bidra til økt inkludering av barn, ungdom og voksne i organisert idrettsaktivitet.

Hovedstyret i Ranheim Idrettslag har på bakgrunn av dette vedtatt at støtten mottatt som inkluderingstilskudd skal benyttes til å dekke medlemsavgift (til idrettslaget) og treningsavgift (til fotballavdelinga), for de som søker støtte.

 • Søknad om støtte sendes til post@ril.no
 • Lagledelsen og administrasjonen i fotballavdelinga kan bistå med hjelp til søknaden
 • Benytt skjemaet du kan laste ned under her

Satsene for 2023

AlderAvgift 2023 (kr)
G/J 6 år400,-
G/J 7 år1.660,-
G/J 8 år1.880,-
G/J 9 år2.260,-
G/J 10 år2.800,-
G/J 11 år3.140,-
G/J 12 år3.370,-
G/J 13 år3.940,-
G/J 14 år4.440,-
J15 år4.680,-
G16 år5.200,-
J17 år5.200,-
G19 år5.200,-
Kvinner senior5.200,-
Menn senior, miljø2.260,-
Kvinner senior, miljø2.260,-
Ranheim Royals1.880,-
Menn Oldboys1.880,-
Kvinner Oldgirls1.880,-