Veiledere for aktivitet under koronaviruset

Her finner du klubbens veiledere for aktivitet ifb. med Covid-19-pandemien.

Sesongen 2021

Gjeldende fra fredag 16. april 2021
Oppdatert 15. april 2021 kl. 15.35

Veiledere

Kampgjennomføring

Ranheim Arena og Extra Arena

Generelt

 • Føler du deg syk, bli hjemme.
 • God hånd- og hostehygiene.
 • Alltid minst én meters avstand utenfor aktivitet.

Trening

 • Smittevernet før og etter trening, til og fra banen, skal skjerpes mtp. god avstand. Spillere skal holde minimum1 meter avstand utenom selve fotballaktiviteten. Trenere/ledere skal holde minimum 1 meter avstand til enhver tid. Dette er et lederansvar i hver kohort.
 • Utøvere under 20 år og deres trenere/ ledere kan gjennomføre trening som vanlig, både utendørs og innendørs. Dette gjelder både for fotball og futsal.
 • Utøvere over 20 år (født før 1.1.2001) kan trene utendørs med 1 meter avstand.

Kamper

 • Det kan spilles treningskamper mot motstandere innad i Trondheim kommune for aldersgrupper under 20 år (født etter 1.1.2001). Ingen kamper mot klubber som tilhører andre kommuner enn Trondheim.
 • Ikke tillatt med kamper for lag/utøvere over 20 år.
 • Antallet personer på anlegget i forbindelse med kamp (spillere, trenere, ledere, dommere) er maks 50 (fram til og med 15. april 2021) og maks 200 (fra og med 16. april 2021).

Publikum

 • Alle lag må ha kampverter på kamper. Dette inkluderer også treningskamper.
 • Det er tillatt med opptil 50 personer på utendørs arrangement. Dette inkluderer lagene, støtteapparat og dommere. (Gjeldende fram til og med 15. april 2021)
 • Det er tillatt med opptil 200 personer på utendørs arrangement. Dette inkluderer lagene, støtteapparat og dommere. (Gjeldende fra 16. april 2021). Se veileder for kampgjennomføring for mer informasjon.

Bruk av garderobe

 • Garderober benyttes i utgangspunktet ikke ifb. med trening.
 • Garderober kan bookes til kamp etter gjeldende prioriteringer. Kontaktperson er Joachim Rønning.

Spillermøter og trener-/ledermøter

 • Møter gjennomføres så langt det lar seg gjøre fortsatt digitalt.
 • Møter med få deltakere (eks. trenerteam, SPU-team o.l.) kan holdes i klubbhuset med god avstand mellom deltakerne, minimum 1 meter. Husk registrering ved inngangen. Møter skal bookes via post@ril.no.

Hospitering – internt og eksternt

 • I utgangspunktet ingen hospitering (hverken internt eller eksternt) mellom kohorter.
 • En spiller må tilhøre en gruppe over tid.
 • Skal en spiller skifte gruppe må det gå minimum 48 timer mellom skifte av gruppe.
 • Skite av gruppe/hospitering skal gå via sportslig leder for godkjenning.
Kontaktpersoner

_________________________________________________________________

Sesongen 2020

Trening
 • Koronatrening i Ranheim Fotball 7-19 år – gjeldende fra 1. juni 2020 (oppdatert 18.06.2020)
 • Koronatrening i Ranheim Fotball over 19 år – gjeldende fra 12. oktober 2020: Spillere født i 2000 kan trene og spille kamper fra 3. oktober 2020. Spillere født 1999 eller tidligere kan trene med kontakt – i vår klubb gjelder det inntil videre kun spillere tilknyttet menn senior rekrutt (3. divisjon) og ALLE kvinnespillere. (oppdatert 06.10.2020)
Kamper – under 19 år
Kamper – over 19 år

Det er foreløpig ikke åpnet for kamper for spillere over 19 år. Merk unntak for spillere født 2000 (se kamper under 19 år).

Bruk av garderobe
Kontaktpersoner
Ressurser fra Norges Fotballforbund
NFFs Koronavettregler