Veiledere for aktivitet under koronaviruset

Her finner du klubbens veiledere for aktivitet ifb. med Covid-19-pandemien.

Sesongen 2022

Veilederen er avviklet jf. full nasjonal åpning av fotball for alle årsklasser

Gjeldende fra fredag 15. januar 2022
Oppdatert 17. januar 2022 kl. 18.05

Rutiner i forbindelse med smitte i lag

Ved smitte i klasser og på trinn hvor våre spillere blir satt i testregime så er det ikke lenger anbefalt at spillerne ikke deltar på fritidsaktiviteter. De kan dermed delta på fotballaktivitet som normalt såfremt de ikke har symptomer og følger testregimet.

Forskrifter og anbefalinger

 • Inndeling i to målgrupper hvor ulike forskrifter og anbefalinger gjelder for disse:
  • Barn og ungdommer til og med 20 år
  • Voksne over 20 år

Barn og unge til og med 20 år

Type aktivitetAktivitet mulig (JA/NEI)Merknad
Trening utendørsJA
Trening innendørsJA
Kamper utendørsJA
Kamper innendørsJA
Cuper/turneringerNEI

Voksne over 20 år

Type aktivitetAktivitet mulig (JA/NEI)Merknad
Trening utendørsJA
Trening innendørsJAMed 1 meter avstand
Kamper utendørsJA
Kamper innendørsNEI
Cuper/turneringerNEI

Bruk av klubblokaler/garderober

 • Garderober kan benyttes etter et vurdert behov og må bookes på forhånd
 • Hjørnetoaletter kan benyttes
 • Møter i klubbhuset for egne lag er tillatt under forutsetning av følgende:
  • må forholde seg til maks antall på 20 møtedeltakere
  • holde 1 meters avstand
  • benytte seg av munnbind
  • møtedeltakere må registrere seg ved ankomst
 • Se mer info på idrettslagets hovedside
Kontaktpersoner

Sesongen 2021

Gjeldende fra tirsdag 22. juni 2021
Oppdatert 22. juni 2021 kl. 12.40

Veiledere

Kampgjennomføring

Ranheim Arena og Extra Arena

Generelt

 • Føler du deg syk, bli hjemme.
 • God hånd- og hostehygiene.
 • Alltid minst én meters avstand utenfor aktivitet.

Trening

 • Det skal holdes 1 meter avstand for spillere utenom aktivitet og for trenere/leder til enhver tid.
 • Utøvere under 20 år (født etter 1.1.2001) og deres trenere/ ledere kan gjennomføre trening som vanlig, både utendørs og innendørs. Dette gjelder både for fotball og futsal.
 • Utøvere over 20 år (født før 1.1.2001) og deres trenere/ledere kan gjennomføre trening som vanlig, både utendørs og innendørs. Anbefalt gruppestørrelse er 40 utøvere.

Kamper

 • Det kan spilles seriekamper og treningskamper
  • for barn og unge under 20 år på tvers av kommune-, regions- og kretsgrenser.
  • for voksne over 20 år på tvers av kommunegrenser innad i Trøndelag.
 • Det skal være kampverter på kampene. Disse stiller i gule vester og ivaretar sikkerheten på arenaen.
 • Antallet personer på anlegget i forbindelse med kamp (spillere, trenere, ledere, dommere) er maks 800, fordelt i grupper på inntil 200 personer.

Publikum

 • Alle lag må ha kampverter på kamper. Dette inkluderer også treningskamper.
 • Det er tillatt med opptil 800 personer på utendørs arrangement, fordelt i grupper på inntil 200 personer. Dette inkluderer lagene, støtteapparat og dommere. Arrangementsstab kommer i tillegg. Se veileder for kampgjennomføring for mer informasjon.

Bruk av garderobe

 • Garderober benyttes kun etter avtale med sportslig leder.
 • Kun samme kohort benytter garderoben. Ved bytte av kohort må garderoben rengjøres.
 • Garderobene låses etter bruk og nøkkel henges tilbake på riktig sted.

Spillermøter og trener-/ledermøter

 • Møter kan holdes i klubbhuset med god avstand mellom deltakerne, minimum 1 meter. Husk registrering ved inngangen. Møter skal bookes via post@ril.no.
 • Møter som kan gjennomføres digitalt gjøres fortsatt digitalt.

Hospitering

 • Intern hospitering
  • Man forholder seg til faste grupper.
  • Hospitering som er strengt nødvendig, f.eks. for å få laglogistikk til å gå opp, avklares med spillerutvikler eller sportslig leder.
 • Ekstern hospitering
  • En spiller må tilhøre en gruppe over tid – hospiteringen må derfor være av en viss varighet.
  • Skal en spiller skifte gruppe må det gå minimum 48 timer fra siste trening med annen gruppe.
  • Treningsavtale må inngås med den eksterne spillerens klubb. Gjøres via Sportslig leder.
Kontaktpersoner

_________________________________________________________________

Sesongen 2020

Trening
 • Koronatrening i Ranheim Fotball 7-19 år – gjeldende fra 1. juni 2020 (oppdatert 18.06.2020)
 • Koronatrening i Ranheim Fotball over 19 år – gjeldende fra 12. oktober 2020: Spillere født i 2000 kan trene og spille kamper fra 3. oktober 2020. Spillere født 1999 eller tidligere kan trene med kontakt – i vår klubb gjelder det inntil videre kun spillere tilknyttet menn senior rekrutt (3. divisjon) og ALLE kvinnespillere. (oppdatert 06.10.2020)
Kamper – under 19 år
Kamper – over 19 år

Det er foreløpig ikke åpnet for kamper for spillere over 19 år. Merk unntak for spillere født 2000 (se kamper under 19 år).

Bruk av garderobe
Kontaktpersoner
Ressurser fra Norges Fotballforbund
NFFs Koronavettregler