Veiledere for aktivitet under koronaviruset

Her finner du klubbens veiledere for aktivitet ifb. med Covid-19-pandemien.

Sesongen 2021

Gjeldende fra onsdag 20. januar 2021
Oppdatert 19. januar 2021 kl. 21.10

Trening

  • Smittevernet før og etter trening, til og fra banen, skal skjerpes mtp. god avstand. Spillere skal holde minimum1 meter avstand utenom selve fotballaktiviteten. Trenere/ledere skal holde minimum 1 meter avstand til enhver tid. Dette er et lederansvar i hver kohort.
  • Utøvere under 20 år og deres trenere/ ledere kan gjennomføre trening som vanlig, både utendørs og innendørs. Dette gjelder både for fotball og futsal.
  • Utøvere over 20 år (født før 1.1.2001) kan trene utendørs med minimum 1 meter avstand. Utøvere over 20 år kan ikke delta på trening innendørs.

Kamper

  • Ingen kamper (offisielle eller treningskamper) mot lag fra andre kohorter enn eget lag.

Bruk av garderobe

  • Garderober benyttes ikke ifb. med trening.

Spillermøter og trener-/ledermøter

  • Møter gjennomføres digitalt.
  • Klubbhuset er stengt for møtevirksomhet fram til 31.01.2021. Her kan det komme nye retningslinjer 20.01.

Hospitering – internt og eksternt

  • Ingen hospitering (verken internt eller eksternt) mellom kohorter.
Kontaktpersoner

_________________________________________________________________

Sesongen 2020

Trening
  • Koronatrening i Ranheim Fotball 7-19 år – gjeldende fra 1. juni 2020 (oppdatert 18.06.2020)
  • Koronatrening i Ranheim Fotball over 19 år – gjeldende fra 12. oktober 2020: Spillere født i 2000 kan trene og spille kamper fra 3. oktober 2020. Spillere født 1999 eller tidligere kan trene med kontakt – i vår klubb gjelder det inntil videre kun spillere tilknyttet menn senior rekrutt (3. divisjon) og ALLE kvinnespillere. (oppdatert 06.10.2020)
Kamper – under 19 år
Kamper – over 19 år

Det er foreløpig ikke åpnet for kamper for spillere over 19 år. Merk unntak for spillere født 2000 (se kamper under 19 år).

Bruk av garderobe
Kontaktpersoner
Ressurser fra Norges Fotballforbund
NFFs Koronavettregler