Ungdata-undersøkelsen 2015-2017

Fotballen har valgt å ta et bredt samfunnsansvar, og i dette ligger det å kunne ivareta en sunn, bærekraftig, inkluderende og verdiforankret aktivitet.

ungdata

Ungdata-undersøkelsen 2015-2017 (gjengitt innhold fra Adresseavisen 10.oktober 2017) avdekker hvilket folkehelseperspektiv vi driver med. Ungdommene som driver med idrett:

  • er mer fornøyde med foreldrene sine
  • liker seg bedre i lokalmiljøet
  • er mer utenfor hjemmet og mindre på skjerm
  • trives bedre på skolen
  • skulker mindre
  • har høyere ambisjoner om utdanning
  • er langt mer fornøyde med egen helse
  • har sunnere kosthold
  • røyker og drikker mindre

Over 93 % av ungdom har vært eller er med innen en eller flere idretter. Dette er den høyeste deltagelsen noen sinne. Samtidig er frafallet stort mellom 8.klasse på ungdomsskolen og 2.klasse på videregående skole, med en dropp fra 75% til 49%. Med over 375 000 spillere i Norge, gjelder et slikt dropp hele 130 000 spillere som slutter med fotball disse 2-3 årene – DET må angripes med sterk klubbdrift, slik at vi klarer å ivareta våre ungdommers behov, utvikling, tilhørighet og ansvar for egen helse.