Trenerutvikling

Fotballen er mangfoldig og det finnes svært få fasiter omkring praksis, men en ting er krystallklart – dersom vi skal lykkes med å rekruttere og beholde barn og unge i fotballen lengst mulig på en best mulig måte for flest mulig, er det kompetanse og erfaring som trengs. Kompetansen legges det til rette for gjennom ulike samlinger, kurs og forum. Jo flere på kullet som deltar på dette, jo større effekt får det på barns oppvekstsvilkår i fotballen.

Velkommen inn i årets egenutvikling til det beste for våre spillere og deg selv 🙂

Trenerveiledningsøkter

Alle klubbens lag får tildelt veileder(e) og får veiledning tre ganger vår og tre ganger høst (se rolleinstruks for trenerveileder). Målet for sesongens veiledning er at alle klubbens lag skal definere målsettinger for eget team, og der det blant annet vil bli veiledet på hvordan man bruker Sportsplanen. Inn mot ny sesong skal klubben ha dannet en oversikt på felles viktige team det trengs å gås i dybden på i 2024, slik at dette kommer inn i Trenerforum. Nederst i denne saken ser du veiledningsarket som vil bli brukt.

Trenerforum i klubb

Vi legger grunnlaget for trenerveiledninga i stor grad gjennom disse fora. Det er tredelt i fokus, der «Trenerforum» gjelder alle trenere, «Hovedtrenerforum» gjelder da hovedtrenere, og Spillerutviklingsforum gjelder de i kullene som jobber spesifikt med enkeltspillere inklusive keepertrenere. Møtestedene blir lagt samlet med to av disse tre forumene 2,5 hvert forum.

Grasrottrenerkurs (UEFA C)

Her må man melde seg på til krets, og klubben anbefaler på det sterkeste å ta kurs. På vei inn mot 2024, vil det blir definert målsettinger om kompetansekrav til våre kull, så her er det bare å løfte inn kurs med en gang det er mulig.  

NFF Trøndelag med Fagtirsdager

Fotballspillet, det vil si 11:11, er i fokus her. I år tilrettelegges det fra krets at de ulike seniorlagene våre fra Toppfotballen og ned i divisjonen, skal fortelle om egen spillestil til det ganske trøndersk publikum. Fagtirsdagene avholdes normalt på Lerkendal i kretslokalene, men det kan bli snakk om å gjennomføre ute i klubber også.

Oppdatert informasjon kommer her, sist oppdatert 23.jan. 2023.