TEAMS Klubb

Klubbens digitale «TEAMS Klubb»-møter avholdes en gang pr. måned. Hensikten er å gi alle en lettfattelig innsikt i og oppdatering på klubbens status, aktivitet og retningslinjer på kort og lang sikt.

Møtene holdes innen en tidsramme på 40 min., der det er mulig å komme med spørsmål og innspill underveis. Innholdet presenteres av aktører med ansvar på saksområdene. Ønsker du et spesifikt tema belyst, sender du en henvendelse om dette til frank.saltvik@ril.no, senest en uke før neste møte. Se klubbens årshjul for datoer.

TEAMS KLUBB 6 – 2021

TEAMS KLUBB 5 – 2021

TEAMS KLUBB 4 – 2021

TEAMS KLUBB 3 – 2021

TEAMS KLUBB 2 – 2021

TEAMS KLUBB 1 – 2021