Styremøter

Fotballstyret har møter hver første torsdag i måneden.

Saker inn til styret kan sendes på epost til en av styrets medlemmer, og oversikt på styremedlemmene finner på du denne nettsiden.

Dersom du ønsker innsyn i saker styret jobber med kan du ta kontakt med styrets leder. Vi vil så ofte som mulig fronte saker på hjemmesida slik at medlemmene ser hva som skjer av større saker og løft i klubben.