Sportsplan

Versjon 1.0 – Spillestil, tema, rollefokus og aktiviteter

Versjon 2.0 – Metoder og trenerutvikling

Versjon 3.0- Spillerlogistikk, analyse og spesifikk påvirkning

Versjon 4.0 – Bærekraftig, rekruttering, gjenskape og foredle kvalitet