Sportslig utvalg

Sportslig utvalg har møter hver tredje tirsdag i måneden, og både saksliste for neste møte samt alle referater ligger åpen her på nettsiden som faner til denne siden.

ROLLE NAVN MOBIL EPOST
Sportslig leder Frank Robert Saltvik 93 20 10 70 frank.saltvik@ril.no
Nestleder Geir Nicolaysen 90 93 33 53 geirnico@gmail.com
Trenerutvikling Thorstein Øren 90 53 27 11 thorstein.oren@hent.no
Spillerutvikling Stian Reinertsen 99 36 70 43 stian.reinertsen@napha.no
Dommerutvikling Fredrik Eriksen 98 40 40 88 fredrik@ranheimfotball.no
Representant fra styret Christoffer Hansen 41 47 77 69 christoffer.hansen@ril.no
Jentefotball
Integrering Ståle Bratseth 95 84 21 44 stale@kvt.vgs.no
Barnefotballansvarlig Kay C. Bade Rygh  982 86 280 kayrygh@gmail.com