Sportslig ledelse

Sportslig ledelse skal legge grunnlaget for og anbefale de sportslige strategiene i klubben, sett i et helhetsperspektiv for fotballen totalt i Ranheim og med de til enhver tid gitte rammebetingelser klubben råder over.

Alle strategier skal ha sitt fundament i klubbens verdigrunnlag Fellesskap – Glede – Utvikling. Det innebærer at klubbens strategier skal alltid ta innover seg konsekvensene for og i fellesskapet når det søkes utvikling for å oppnå mest mulig fotballglede for alle som deltar i vår aktivitet.

Sportslig ledelse

Leder: Frank Robert Saltvik
Nestleder:
Medlemmer: