Spørsmål i oppstarten

1. Hva koster det å spille fotball i Ranheim?
Svar: For 7-åringer koster det 1100,- for hele sesongen. Faktura sendes ut i slutten av april måned. I oversikten for Aktivitetsavgifta finner du kostnadene til de andre klassene.

2. Har klubben noen målsetting om hvor mange spillere det maksimalt skal være pr. trener på trening og i kamp?
Svar: Normen for maksimalt antall spillere pr. trener i trening og på kamp er:
6 – 10 år: 6 spillere
11 – 19 år: 10 spillere

3. 
Svar: