Samarbeidspartnere

Spillerne i vår klubb spiller i den samme drakten, og den er klubbens eie.
Det betyr tre forhold til drakten:

  • Drakten er kjøpt inn av klubbens administrasjon. Shorts og strømper skaffes av den enkelte, men disse kan ikke tilføres sponsorer. Vi har følgende sponsorer på drakta:
    Extra, Veidekke, Selmer, TrøndelagKraft, Ranheim Paper & Board.
  • Det er klubbens administrasjon/ styre som har forhandlet fram sponsorer til drakten, og eier således alle rettigheter knyttet til den. Disse sponsorene er i hovedsak 3-årige sponsorer.
  • Drakten tilføres ikke flere sponsorer foruten gjennom vedtak i administrasjonen/ styret. Det betyr at våre lag ikke kan tilføre egne sponsorer på drakten.

Administrasjonen/styret tilfører ikke nye sponsorer innenfor følgende næringsvirksomhet i perioden til og med 2020, som er avtaleperioden med våre sponsorer:

Boligutbygger
Entreprenør
Eiendomsmegling
Matvarekjede
Bank

Hvilke sponsormuligheter er det for lagene og inn i aktiviteter?
1. Sponsorer vi som klubb kan identifisere oss med ifht våre kjerneverdier FELLESSKAP – GLEDE – UTVIKLING, og som ikke konkurrerer med partnere vi allerede har avtaler med. Dette MÅ avstemmes med og godkjennes av admin før videre kontakt kan gjøres, og må behandles i hvert enkelt tilfelle, da det er et kontinuerlig arbeid inn mot nåværende og nye partnere. 

2. Bekledning skal ikke påføres andre logoer enn klubbens partnere, men lagene kan motta støtte fra sponsorer som ikke konkurrerer med klubbens.

3. Spesifikke aktiviteter kan søke sponsorstøtte, men er underlagt gjeldene bestemmelser i punkt 1.

BEKLEDNING:
Klubben søker et enhetlig uttrykk på utstyr og profilering, så dette er klubbstyrt. Stordriftsfordelene, EN klubb og ryddighet skal gi synergier for fellesskapet. Dette er gjeldende for det nye draktsettet, og kan bli gjeldende for flere deler av vårt utstyr, slik som genser, jakke, treningsbukse.