Spillerutvikling

Hovedmålsetting: 100% Spillerutvikling – for alle

Hva betyr dette?

 • Først og fremst betyr det at alle spillere i vår klubb er like viktige.
 • 100% viser til visjonen i dette, at klubben strekker seg mot en 100% kvalitet i spillerutviklinga. Vi når aldri dit, og naturlig nok er vi et godt stykke unna også, men alt vi driver med skal gi en best mulig spillerutvikling, slik at våre spillere får oppleve ekte fotballglede, gleden av å spille fotball sammen med de på laget, at de får til spillet sammen, at det gir varige opplevelser av selve spillet.
 • For alle viser til det opplagte at dette gjelder alle spillere. Det viktige i dette er at vi sammen med våre spillere skal være helt sikre på at spilleren har et tilbud som passer, og da må vi skape trygg praksis rundt å være åpen og ærlig om egne ambisjoner, og der alle våre lags trener er klare til å tilrettelegge for disse ambisjonene. Klubben stiller som krav i dette at spilleren må ha lyst til å spille fotball innen rimelig tid etter å ha deltatt. Fotball i vår klubb skal ikke være en «sosial varmestue» der barn bare oppholder seg, de må ha lyst til å delta.

Målsettinger i Spillerutviklinga

 1. Stimulere til og sikre at våre spillere får god medbestemmelse i egen aktivitet
 2. Tilpasse lagspåmelding etter ferdigheter, ambisjoner og lagsgrunnlag
 3. Etablere og synliggjøre faglige begrunnelser for spillerutviklingsmodellen
 4. Utvikle spillerutviklingstiltak for de som vil trene ekstra
 5. Stimulere interessen for keeperrollen samt etablere keeperansvarlig i klubb
 6. Hele tiden øke den faglige bevissthet og kunnskapen om fotballspillet og spillerutviklinga i det

Mandatet

På kort, mellomlang og lang sikt å synliggjøre hvilke grep (arena, tilbud, ressursbruk, eierforhold, ulike spor, kompetanseutvikling) vi kan gjøre for å utvikle vårt produkt spillerutvikling til det beste. Mandatet er kjernen i alle virksomhet i klubben, og skal i særdeleshet tuftes på kunnskap.

Vi ønsker spillere med sterkt eierskap til sin fotballaktivitet. Medbestemmelsen spilleren skal få ha for å få dette eierskapet må i økende grad utfordres og øves opp gjennom i årene som spiller.

Våre spillere skal oppleve og lære at de kan sette sin lit til sine ledere,  slik at hver spiller vil tjene på å være ærlig i sin tilbakemeldinger om egen motivasjon og dermed ønske for aktivitet. Med 100% spillerutvikling skal vi som klubb ta 100% utgangspunkt i den enkelte spillers ønske om aktivitet. Det er derfor særlig viktig at vi som klubb gjennom våre trenere og ledere har et mest mulig riktig og oppdatert bilde av spillernes motivasjon.

Spillerutviklingspolicy i vår klubb

 • Vi henter ingen breddespillere til vår klubb.
 • Vi gir spillere som trenger det et tilbud.
 • Vi søker å hjelpe spillere fra andre klubber der de er, og ved behov og gjennom gjensidig enighet klubb-spiller-klubb, kan vi supplere med treningsavtale i våre lag.
 • Alle avtaler om trening eller overganger til og fra vår klubb, skal være forankret og avklart i klubbenes administrasjon/ sportslig utvalg.