Spillerdrakter og shortser

Klubbens utstyrsleverandør UMBRO har vært med klubben som partner siden 2010. Under finner du klubbens rutiner for spillerdrakter.

RUTINER FOR NY HJEMMEDRAKT

Klubbdrakt til laget
Klubben har 3-årsavtaler på draktene sine, og neste gang klubben skifter ut alle drakter i klubben er inn mot 2022-sesongen. Avtalen er forankret i samarbeidet med Ranheim Toppfotball, og utgjør en veiledende kostnad på omlag 300.000,- ved hvert skifte.

Klubbdrakt til enkeltspillere
Har en enkeltspiller vokst ut av drakta, en kollisjon ifht draktnummer ved sammenslåing av kull i G16/J17/G19, er drakta utslitt, så følger alle disse rutinene inn mot å få ny drakt:

I) Varsle lagledelsen, som samler opp slike behov i laget – draktstørrelse og nummer som skal på.

II) Lagledelsen sender denne informasjonen på epost til SportsAdmin for hjelp – eskil.husby@ril.no.

III) SportsAdmin sjekker lagerstatus (brukte drakter der størrelse og nummer passer gis ut gratis til eie) eller setter nye drakter i bestilling. Ny drakt koster spilleren 200 kr i egenandel, og drakta eies da av spilleren.

IV) Spilleren betaler inn sin egenandel til lagskontoen, og laget overfører beløpet til driftskonto for Fotballavdelinga påført teksten «Drakter Lagsnavn», før drakt utleveres.

Fotball Driftskonto – 4202 27 04839
Admin RIL: post@ril.no

RUTINER FOR BORTEDRAKT

Klubbdrakt til laget
Klubben kommer på sikt til å jobbe for innkjøp av hvite bortedraktsett.

I en prioritering på kostnad og varighet, vil draktsettene tildeles ovenfra og nedover i alder. Det vil si at Kvinne senior A og Menn senior 5. divisjon, vil være de første lagene som får tilgang på slike sett.
For inneværende sesong gjelder at klubben har: INGEN DRAKTSETT TILGJENGELIG

Strategi fram til slike draktsett, og hva med lagene som det kanskje ikke etableres for?

I) Enn så lenge kan alle klubbens lag søke på draktkampanjen til COOP som har vært årlig i mange år nå. Flere av våre lag har rutinen med å søke om slikt til sitt kull.

II) Dersom overskudd i resultatregnskapet, er det en innstilling at en del av dette kan avsettes til innkjøp av lagsutstyr. Drakter kan da være en svært aktuell investering.

III) Som del av nytt draktsett hvert tredje år, skal klubben se på muligheten for å få med bortedraktsett for noen lag inn i pakken som tilordnes i dette.

IV) Årlig budsjettplanlegging i klubben (starter september/oktober) hvert år, skal klubbens medlemmer kunne spille inn behovet for dette ut fra alle andre behov og ønsker. Laglederutvalg, laglederforum, TEAMS klubb, trenerforum, sportslig utvalg og styremøter er steder hvor dette kan framlegges.

SPILLERSHORTSER

Ranheim Idrettslag vedtok i 2020 at det er valgfritt for alle klubbens lag om de vil bruke hvit eller blå shorts i kamp. Alle spillere skal dog bruke samme farge på shorts under kamp, for å se enhetlig ut.

Skal laget bruke blå shorts?

Dette må sees i sammenheng med våre verdier FELLESKAP – GLEDE – UTVIKLING. I fellesskapsverdien handler det i stor grad om å ta hensyn til at alle trives i idretten. I denne sammenhengen er det viktig at spillere, særlig på jentesiden i en viss alder fra om lag 13 år og oppover, blir hørt når det gjelder å kunne bruke blå (mørk farge) på shortsen for å unngå ubehagelige situasjoner på grunn av alderen de er inne i.