SP Visjon og verdier

Skriv ut

Visjon

Realisere drømmer
Når våre medlemmer drømmer om å bli eller få til noe i fotballen, skal vår klubb gjennom måten vi spiller, dømmer, leder og utvikler være med på å realisere disse drømmene. Gjennom kraften i en tydelig tilhørighet, en åpen og ærlig tilnærming, skal vi tilrettelegge for at individet skal kunne få og ta ansvar for sin utvikling mot drømmen.

Samfunnsansvar
Norges Fotballforbund har definert fotball, som den største idretten i Norge, til å skulle ta et tydelig samfunnsansvar. Vi er helt enige og dette betyr tydelig verdiforankring i hverdagen i samhandling med det offentlige på utdanning, helse, kultur og sikkerhet.

Bærekraftig
I jakten på utvikling vet vi det er mye å hente ut på de verdiene vi har forankret. Dersom utviklinga vår innebærer behovet for økt ressursbruk, skal denne økningen alltid være i klargjort i forkant av nye tiltak for utvikling.

Verdier

Fellesskap
I vårt fellesskap er vi opptatt av å søke utvikling til det bedre. Gjennom evnen til å bidra inn i fellesskapet med sitt eget, kan den enkelte også høste tilhørighet, anerkjennelse og vekst.

Glede – Lidenskap
Når våre medlemmer opplever gleden i fellesskapet, i en utvikling, i de kvaliteter vi skaper og har, i etterlevelse av våre verdier og i en bærekraftig klubb, vet vi at vi er på rett vei. For å lykkes med å skape gleden, som kan utvikles til lidenskap, kreves tydelig retning, kontinuitet og kompetanse.

Utvikling
I vår klubb søker vi utvikling hele tiden. Det være seg utvikling av bedre kommunikasjon i hverdagen for å lette og sikre denne mot feil i tidsklemma, utvikling av administrative rutiner for å effektivisere drift og skape rom for ny utvikling og utvikling av det sportslige tilbudet slik at våre ledere og trenere får økt kvalitet i praksis med sine utøvere. NFF sin visjon står således sterkt hos oss – Fotballglede, muligheter og utvikling for alle!