SP Lagstema og spillsystemer

Skriv ut

Oversiktsdokumenter

Lagstema År Spill Vår Høst 17-19 år 11ér (T11.7) Etablert forsvar 11er (T11.8) Frispilling 11er (T11.9) Ankomstfasen III Rollefokus i 11er (T11.10) Overgang F->A (T11.11) Overgang A->F (T11.12) Totalgjennombruddet III Rollefokus i 11er 15-16 år 11ér (T11.3) Frispilling 11er (T11.4) Soneforsvar 11er II Rollefokus i 11er (T11.5) Kontringer off/def (T.11.6) Totalgjennombrudd II Rollefokus i 11er 14 år 11ér (T11.1) Soneforsvar 11er Rollefokus i 11er (T11.2) Ankomstfasen II Rollefokus i 11er 13 år 9ér (T9.3) Rollefokus i 9er (T9.4) Totalgjennombruddet 12 år 9ér (T9.1) Soneforsvar 9er (T9.2) Ankomstfasen I 11 år 7ér (T7.3) Skape ubalanse hos motstander – på vei inn mellom (T7.4) Presse kollektivt 10 år 7ér (T7.1) Spille av press (T7.2) Rollefokus i 7er 9 år 5ér (T5.3) Press og sikring (T5.4) Utnytte bredde og dybde for å skape gjennombrudd 8 år 5ér (T5.1) Skape og gjenskape bredde og dybde (T5.2) Rollefokus i 5er 7 år 3ér (T3.2) Gjenvinning (T3.3) Rollefokus i 3er 6 år 3ér (T3.1) Offensive utgangsposisjoner

Spillsystemer Dette er en oversikt over spillsystemene våre i Ranheim Fotball, samt banestørrelser og rollene vi har i vårt spill. Disse spillformene skal benyttes av alle lag for å skape en blå tråd i spillerutviklingen og forståelsen av vårt spill fra 6åringen til A-lag spilleren. Avvik fra dette avstemmes med klubb ved spesielle hensyn. Spillform 3er 5er 7er 9er 11er Alder 6-7 år 8-9 år 10-11 år 13-14 år 15 år-> System 1-1-1 1-1-2-1 1-2-3-1 1-3-2-3 1-4-3-3
Roller Sentral Indreløper Spiss Keeper Sentral Indreløper Spiss Keeper Stoppere Sentral Indreløper Spiss Keeper Stopper Vingback Sentral Indreløper Spiss Vinger Keeper Stoppere Vingback Sentral Indreløper Spiss Vinger Banestørrelse 10 x 15 m 20 x 30 m 30 x 50 m 50 x 68 m 64 x 100 m Kvm pr. spiller 25 60 110 190 290 Relasjoner 3 10 21 36 55