SP Filosofi

Skriv ut

Definisjonen av fotballfilosofi er forstått som den ønskelige atferden laget har for å utvikle spillerne, underholde alle i fellesskapet og vinne kamper.

For å utvikle spillerne og spillet, som grunnlag for å kunne vinne og underholde, må Ranheimsfotballen optimalisere muligheten for utvikling. For å vinne kamper må spillervalg og evnen til å utnytte spill-motspill-dimensjonen være knyttet til hvordan vi scorer og hindrer mål. For å underholde må spillemåten skape engasjement hos spillerne, også over tid, og gjenspeilet vår kulturs forventning til god fotball.

Omfanget i en filosofi forteller om hvor mye filosofien dekker av den ønskede atferden. Fra snever/kortfattet til omfattende/ vid. Vi ønsker et stort omfang.
Presisjon i en filosofi forteller om hvor nøyaktig innholdet er definert og gjelder. Fra generelle ideer til helt konkrete retningslinjer. Vi ønsker en svært definert filosofi.
Stabilitet i en filosofi forteller om hvor fastsatt eller åpen den er for tilpasninger eller forandringer. Fra helt lukket til svært fleksibel. Vi ønsker en moderat stabilitet.

Vi ønsker en svært omfangsrik filosofi der fellesskap, glede og lidenskap blir tydelig ved at alle våre lag spiller på sammen måte, der gjenkjennbarhet i spillet som identitetsskaper er det sentrale. Vi ønsker en svært presis filosofi som grunnlag for evaluering og videreutviklingsfokus. Vi ønsker en moderat stabilitet i filosofien, slik at den etter tydelig evaluering og med kunnskap kan bedres som grunnlag for vår sportsplan og klubb.