Rekruttdommers utviklingsløp

rekruttdommer utvikling.png

Rekruttdommerkurs: Andre trinn i dommerutdanningen. Står som rekruttdommer i 2 år.???

 • Målgruppe: Kurset for deg som ønsker å dømme 9’er og 11’er-fotball. Du må være fylt 15 år og medlem av en klubb.
 • Deltakerne får grunnleggende kunnskaper i spilleregler og retningslinjer, og blir kvalifisert til å dømme kamper i fotballkretsens regi.
 • Varighet: Kurset vil bestå av tre kvelder teori samt en dag med praktisk dømming sammen med veiledere
 • Kostnad: Kurshonorar er 750kr per deltaker som faktureres klubb. Dekkes av klubb.

Veileder: For oppfølging og veiledning

 • Rekruttdommere får veileder og fadder oppsatt i forbindelse med kurset.
 • Dommeransvarlig i klubb har også et ansvar for å påse at rekruttdommeren blir fulgt opp av de som skal.

Utstyr: Dommeren dømmer nå på høyere nivå og dømmer kanskje oftere

 • Behov for mer nødvendig utstyr til dommeroppdragene.
 • Får en utstyrspakke i form av utstyr, gavekort eller rekvisisjon til en verdi av 1500 kr av klubben.

Annet: Andre saker som skal påvirke utvikling og trivsel

 • Klubbkveld med besøk fra toppdommere.
 • Bli med dommere på OBOS-kamp. Før, under og etter.
 • Skriver under dommerkontrakt med klubben som dommer og klubb forplikter seg til.
 • Dommerutvikling Skandia Cup 26.-01.07
 • Trøndersk fotballseminar – høstsamling
 • Dømme i egen klubb – Meldes innen 23april og 20.august til randi.himle@fotbal.no