Ranheim FFO

Et tilbud i klubbens Spillerutviklingsmodell

Etter en undersøkelse blant våre aldersbestemte lag, med spillere i 2. – 6.trinn, viser resultatet grunnlag for oppstart av Ranheim FFO (Fotball Fritidsordning). I undersøkelsen ble det også spurt om det var ønskelig med leksehjelp som del av tilbudet, og det ligger grunnlag for dette på sikt. Men først skal det skapes KVALITET i tilbudet på alle punkter. Vår felles dyktighet vil gi mulighetene videre. Vi starter med et rent fotballtilbud, og da for spillere som tilhører 2.-4.trinn.

Tilbudet er en viktig del av spillerutviklinga i klubben, og gjelder for spillere som er motiverte for fotball. Treningene ledes da også av meget kvalifiserte trenere med stor entusiasme og som til daglig tilhører Toppfotball sitt Rekruttlag. Dette er jordnære, verdisterke trenere som er flink til å lese barns og spilleres tilstand og reaksjon, og som bryr seg om mennesket i spilleren først og fremst.

Les mer om dette i heftet «Ranheim FFO» under her.