Private aktører i fotballen

Private aktører i fotballen – hvor står vi som klubb i forhold til disse?

Kriterier vi forholder oss til:

1) Tilbudet skal gjelde for alle som ønsker det, kun avgrenset av kjønn og alder.

2) Sportslig kvalitet i tilbudet skal være høyere enn vi selv gjør i klubb. Dette vurderes av Sportslig utvalg.

3) Sportslig forankres inn mot og forsterke utøvelse av klubbens Sportsplan. Dette avklares med Sportslig utvalg.

4) Økonomisk samarbeid inn mot klubb fordi spillerne er organisert som våre medlemmer. Dette avklares inn mot styret via Daglig leder.

5) Utgiftene må være økonomisk bærekraftig for spilleren, slik at de totale kostnadene holdes nede for ikke å bli ekskluderende pga av pris. Dette avklares av styret via Daglig leder.