Oppstartsmøte 2011

Søndag 28. august kl.17.00-18.30

Oppstarten gjennomføres som et kveldsarrangement der barna spiller fotball mens de foresatte ser på og deltar på informasjonsmøte.

a) Oppstartskveld
b) Oppstartsdag
c) Oppstartshelg
d) Fotballskole for nye årsklull
e) Klubbens Barnefotballdag/helg for nye årskull

Fase 1 – Planlegging

 • Klubb m/styre og sportslig utvalg bør i perioden april-juni planlegge innsalg, ansvarsfordeling, organisering og gjennomføring i god tid før selve oppstarten
 • Oppstartsansvarlig og sportslig leder i klubb bør ha hovedansvaret for denne prosessen i klubben.
 • For å selge inn og bekjentgjøre oppstarten må klubben bruke alle mulige «kanaler» for å informere alle foreldre og barn i klubbens nedslagsfelt:
 1. Klubbens hjemmeside
 2. Klubbens Facebook gruppe
 3. E-mail
 4. Info.skriv til barnehager i nærområdet
 5. Info.skriv til skoler i nærområdet
 6. Lokalblad/avis
 7. Infoskriv og plakater som henges opp ved klubbens anlegg

Fase 2 – Arrangement og gjennomføring

Klubbens Barnefotballansvarlig, oppstartsansvarlig og sportslig leder bør være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av oppstart for 6-åringene (jenter/gutter)

 • Planlegg i detalj program for dagen:
 • Program for dag/helg (detaljert med sted, tider, ansvar mm.)
 • Registrering/organisering når barn med foreldre kommer til anlegget.
 • Inndeling i små grupper på feltet.
 • Rene jentegrupper og guttegrupper med max 8 – 10 barn pr. gruppe
 • Minst 2 trenere/hjelpetrener pr. gruppe
 • Bruk etablerte trenere fra klubben + evt. eldre spillere i klubben som hjelpeinstruktører
 • Utarbeid en detaljert plan for aktiviteten på feltet gjennom dagen
 • Bruk www.treningsokta.no for planlegging av aktiviteten (egen øktplan for 6–7 åringene)

Når jentene og guttene er godt i gang med fotballaktiviteten på banen så arrangerer klubben et foreldremøte i klubbhuset samtidig.

Forslag til program for foreldremøte:

 • Presentasjon av klubben og verdigrunnlag. Helt sentralt å selge inn klubben best mulig
 • Hva kan klubben tilby og hvordan drives klubben ? Her er det viktig å få fram forståelsen av frivillighet som helt sentral for å legge til rette for aktivitet.
 • «Hva krever klubben» ? Alle kan bidra med noe, viktig at alle foreldre føler seg velkommen til å bidra og at alle «bør» bidra. Desto flere foreldre som kommer inn i en rolle rundt laget, desto større er sjansen for at årstrinnet vil lykkes med å skape et trygt og godt miljø.
 • Gå gjennom NFF`s retningslinjer og regler for barnefotballen (hovedlinjer)  samt budskapet om Fair play
 • Rekruttering av foreldre til roller i laget: Trenere (flest mulig), lagleder, sosialkontakter, økonomikontakt, dugnadsansvarlige +++.
 • Rekrutter til og ufarliggjør trenerrollen. Vi ønsker å ha med flest mulig trenere – ikke bare de som rekker opp hånda først eller som har spilt fotball selv. Vi ønsker mamma- og pappatrenere med ulik erfaring fra fotball. Man behøver ikke å ha vært fotballspiller selv for å være en god barnefotballtrener ! Det bør være en viktig målsetting å få med så mange som mulig i støtteapparatet rundt hvert lag. Dette gir lagene et best mulig utgangspunkt og vil bidra til å hindre frafall på et senere tidspunkt. Registrer derfor alle nye foreldre som ønsker å bidra rundt laget: Rolle, fullt navn, adresse, mobil, e-post, kompetanse
 • Presenter klubbens plan for kompetanseheving og kurs for alle nye trenere (Barnefotballkveld uka etter oppstarten + NFF Grasrottreneren/C-lisens delkurs 1 i oktober)
 • Avtal første trening med fast treningstid fram til slutten av oktober.

Fase 3 – Oppfølging av nyetablert kull/lag

Skal man lykkes med oppstarten er det helt avgjørende at nyetablerte lag, både for jenter og gutter, blir fulgt opp tett de 4 -5 første treningene.

 

Sportslig leder barn, oppstartsansvarlig og treneransvarlig i klubben har et spesielt ansvar for at de «nye» trenerteamene rundt 6-åringene får gode rammer og forutsetninger for å lykkes med organisering og gjennomføring av de første treningene. Lykkes klubben med at gi lagene en god start er mye av det viktige grunnlaget for gode fotballopplevelser de neste årene allerede lagt.

 • Klubben arrangerer Barnefotballkveld med demonstrasjonsøkt og teori første uka etter oppstart
 • Implementer www.treningsokta.no fra første trening. Bruk to øktplaner fra treningsøkta gjennom hele høsten.
 • Treneransvarlig og oppstartsansvarlig i klubben organiserer og gjennomfører de første      4–5 treningene sammen med det nye trenerteamet.
 • Trenerteamet tar gradvis over mer og mer av treningene.
 • Klubbens treneransvarlig er på tilbudssiden ifht. å følge opp de nye trenerteamene på treningene det første året
 • Klubben kan arrangere «foreldreseminar» i klubbhuset, der hovedhensikten er å bli kjent samt knytte gode kontakter mellom foreldrene så tidlig som mulig.
 • Klubben melder på alle «nye» trenere til Grasrottreneren/NFF C-lisens Delkurs 1 (oppstart i oktober). Påmeldingen gjøres til krets hvis ikke klubben kan arrangere kurset selv.
 • Har klubben mulighet til å arrangere Grasrottreneren/Delkurs 1 på eget klubbhus? Ta kontakt med kretsen for å sjekke ut muligheten for om klubben kan arrangere NFF Grasrottreneren/C-lisens delkurs 1 på egen hånd.

Med dette ønsker vi å motivere alle våre klubber til å gi våre aller yngste og mest ivrige barnefotballspillere en trygg og god start på et langt liv i fotballen – og hvor alle barn uavhengig av hvor de bor får samme tilbud med tanke på når de får starte med fotball.

Vi håper klubben ønsker å bidra til et tydelig og godt «Barnefotballøft» og at klubben ser verdien av å gi barna en best mulig start på sitt fotballiv