Møte SU 21.november

Sted/tid: Mellomrommet 20.00-22.30

Innkalt: 
Christoffer Hansen, Kay Bade Rygh, Ståle Bratseth, Martin Sørensen, Fredrik Eriksen, Frank Robert Saltvik

Meldt forfall: Thorstein Øren, Stian Reinertsen

 • Sak 40/2017
  Status på saker siden sist.

  • Jentefotballen:
   • Kvinne senior mangler vi trenerressurser, kandidat 1 nei, går på neste
   • Svar fra fotballkretsen på Abraøkter i dag – vi svarer på onsdag før lunsj
   • VEDTAK: Vi søker ledige tider som er igjen. Videre på Jon Stian og Anders Tanem.
  • G19-modellen nærmer seg klargjøring, noen små tilpasninger
   • Tommy Bang-Larsen (36k), Fredrik Eriksen (30k), Christoffer Hansen (30k) – 36 spillere, nærme et positivt økonomisk nullspill, men
   • VEDTAK: Beholder 2017-strukturen men endrer treningshverdagen noe; mer differensierte grupper der Trenerteamet G19 (G19 Elite og G19) sees på en en gruppe som utfører øktene tilpasset behovene. Overgangen til 2019 er planlagt der tydelige kriterier for det videre G19 Elite med en spisset gruppe på toppen av G19 i Ranheim i framtiden. Dette innebærer også at juniorgruppen sees på i en maksramme på antall spillere omkring 66 stk. Grovt sett tredelt 16 (Elite) +18 (utfordrere) +30 (1-3 treninger i uka/ lavere ambisjon).
  • Implementering av Sportsplanen
  • Sportslig lederrollen
   • Ansatt med instruks som del av ny org.modell i fotballavd. og hovedlaget
   • VEDTAK: Forespør i ny modell at stillingsinstruksen må være tydelig også avgrenset inn mot Trenerveiledere.
  • Aktivitetskalender
  • Private aktører i fotballen
   • Ligger kriteriene ute på vår nettside nå her.
   • INFO
 • Sak 41/201
  Evaluering av sesongen 2017

  • Utvikling på hva?
  • Utfordringer videre?
 • Sak 42/201
  Budsjettinnspill

  • Utviklingsområder det er vesentlig viktig med utvikling i 2018
   • VEDTAK:
  • Prioriteringer i Handlingsplanen
   • VEDTAK:

Referent:
Frank Robert Saltvik