Medlemskap i Ranheim Idrettslag (RIL)

Hvem skal være medlem

Alle som deltar i aktiviteter og/eller representerer Ranheim IL skal være medlemmer av idrettslaget. Dette være seg aktive, trenere eller støtteapparat.

Pliktig medlemskap

For å delta som aktiv idrettsutøver skal du jfr. Norges idrettsforbund være knyttet til et idrettslag, og skal du delta med Ranheimslogo på trøya må du være registrert medlem. Dette gjelder også for å delta på treninger, ettersom det med ditt medlemskap følger en forsikring som skal sikre deg ved eventuell skade. (Det finnes noen unntak fra dette som gjelder ved utlån av spillere).

Vi skiller mellom medlemskontingent og aktivitetsavgift i Ranheim IL

Medlemskontingenten betales til hovedlaget, mens den enkelte avdeling: fotball, håndball, friidrett, allidrett, sykkel og basket tar inn en aktivitetsavgift for å dekke kostnader forbundet med treninger og aktiviteter til det lag eller den gruppe du skal representere.

Tillitsvalgte og medlemskontingent

Alle som er tillitsvalgte representanter for Ranheim IL skal være medlemmer av idrettslaget. Dette fordi tillitsvalgte underskriver papirer på vegne av Ranheim IL og er derfor Ranheim ILs representanter i slike sammenhenger. Kun medlemmer av Ranheim Idrettslag har stemmerett i styresaker og årsmøtesaker.

Innmelding og utmedling

Medlemskontingenten til Ranheim IL, skal normalt faktureres ved starten av året, og medlemskontingenten blir ikke refundert dersom du melder deg ut. Du skal utføre en aktiv handling for å bli medlem i Ranheim IL og du må også utføre en aktiv handling for å bli utmeldt. Så lenge du står registrert som medlem og vi ikke har få beskjed om utmelding, så vil ditt medlemskap bli fakturert.

Medlemstyper

Et medlemskap kan enten være et enkeltmedlemskap eller et familiemedlemskap. Enkeltmedlemskap koster kr. 400,- per år fra 01.01.2021. For familiemedlemskap er prisen kr. 700,- per år fra 01.01.2021

Fordeler knyttet til medlemskap

Som medlem i Ranheim IL vil du utover alle de sportslige, medmenneskelige og sosiale fordelene oppnå rabatterte priser på en mengde varer og utstyr som tilbys av vår samarbeidspartner Intersport Lade. Dette gjelder bl.a. sportsutstyr, bekledning og annet utstyr.

Intersport Lade tilbyr Ranheim IL sine medlemmer følgende rabatter på veiledende priser:

  • 25% på klubbsortiment – alle produkter fra Umbro
  • 10% på øvrig sortiment – alle varer i butikken, bortsett fra trenings- og pulsklokker

Støtte fra Idrettsforbundet

Ditt medlemskap i Ranheim IL utløser støtte fra Idrettsforbundet. For hvert medlem fra 6-19 år, som er registrert i idrettslaget vil Ranheim IL motta støttemidler, som for eksempel lokale aktivitetsmidler (LAM), som fordeles tilbake til avdelingene og kommer alle sammen tilgode.

Forsikring gjennom medlemskap

Alle barn som er tilsluttet Ranheim IL ved sitt medlemskap er kollektivt forsikret gjennom Norges Idrettsforbund. Denne ordningen gjelder til og med det året de fyller 12 år.

Forsikringen gjelder også for trenere, ledere og dommere når disse sammen med utøvere gjennomfører organisert trening/øvelse, konkurranse eller i forbindelse med reise til og fra.

Avdelingers egne avtaler opp mot styremedlemmer, trenere e.l.

Hvis enkelte avdelinger ønsker å inngå egne avtaler om fritak fra medlemskontingent og aktivitetsavgift må dette fastsettes gjennom vedtak i avdelingsstyret. MEN da må også avdelingen dekke opp de tapte inntektene for hovedlaget i forbindelse med medlemskontingenten. Egne oversikter oversendes hovedlaget med lister over hvem avdelingene har inngått slike avtaler med, og avdelingene vil bli fakturert i henhold til denne oversikten for medlemskontingenten.

Ønsker du å bli medlem i Ranheim Idrettslag?

Innmelding skjer via vårt appbaserte medlemssystem Spond. Last ned appen og registrer først deg selv som foresatt, for så å legge til eventuelle barn på rett avdeling og lag. Følg instruksjonene som kommer og husk å legg til betalingskort på din profil, da innbetalinger i forbindelse med medlemskontingenter og aktivitetsavgifter skjer via appen.

For eventuelle spørsmål angående medlemskap i Ranheim Idrettslag, send mail til post@ril.no