Lysstyring

Gjelder fotballbanene Extra Arena, Arena 2 og Arena 3.

Extra Arena

 • Lys, PÅ og AV, styres manuelt og bestilles på SMS til SportsAdmin, Eskil (481 38 030) eller Simen (975 66 433). Det er kun nivå 1 på lysstyrke som benyttes. Ved avvik eller problem, kontakt Ranheim Drift – se kontaktinfo under.
 • Driftsavdelinga i hovedlaget (som har ansvaret for utvikling og vedlikehold av anleggene) ønsker å legge inn faste tider i kalenderen for lysstyring, men vår baneplan er så uforutsigbar/skiftelig fra uke til uke, at en slik rutine først jobbes inn når vi får mer faste økter gjennom baneutviklinga på sikt.

Arena 2

 • Nøkkel for TENNING av lys må hentes i nøkkelboks ved garderobedøra. Koden til boksen oppgis ved henvendelse til Sportslig leder, Christoffer Hansen på: 414 77 769.
 • Lysene settes på ved mørkets frembrudd av voksen/trener/leder som har øktansvar.
 • Lysene har driftsintervall på to timer ved tenning. Driftsforlengelse fås ved å vri en gang til på nøkkelen.
 • Lysene slukkes automatisk etter to timer.
 • Ansvarlig voksen på siste treningsøkt (når ingen starter aktivitet direkte etter) legger nøkkelen tilbake i nøkkelboksen.

Arena 3

 • Lysene settes på ved mørkets frembrudd av voksen/trener/leder som har øktansvar.
 • Lys TENNES ved å trykke på lysbryteren på utsiden av sikringsskapet. Dette gir lys i to timer.

Ved sikringsbrudd

 • Må da ha spesialnøkkel fra driftskontoret (første kontor i klubbhusets admin) for sikringsskap.
 • Nøkkelen henger på tavle inn på dette kontoret. Nøkkel passer til skapene på både Arena 2 og 3.
 • Skapet åpnes og man slår over sikringer som står nede.
 • Påse at sikringskapsnøkkel henges på plass etter bruk.
 • For kode til nøkkelboks inn til driftskontoret – se kontaktinfo under.

Avvik og problemløsning

Kontakt Ranheim IL Drift for strakstiltak:

 • Driftsleder, Ingar Maaø: 913 30 346
 • Vakttelefon: 944 52 622
 • Send e-post