Lysstyring

Gjelder fotballbanene Extra Arena, Arena 2 og Arena 3.

Extra Arena

 • Lys, PÅ og AV, styres manuelt og bestilles på SMS til Sportslig leder, Christoffer Hansen på: 414 77 769. Det er kun nivå 1 på lysstyrke som benyttes. Ved avvik eller problem, kontakt Daglig leder RIL hovedlag – se kontaktinfo under.
 • Driftsavdelinga i hovedlaget (som har ansvaret for utvikling og vedlikehold av anleggene) ønsker å legge inn faste tider i kalenderen for lysstyring, men vår baneplan er så uforutsigbar /skiftelig fra uke til uke, at en slik rutine først jobbes inn når vi får mer faste økter gjennom baneutviklinga på sikt.

Arena 2

 • Nøkkel for TENNING av lys må hentes i nøkkelboks ved garderobedøra. Der ligger det to nøkler, en til garderobedøra og en til lysstyring Arena 2 – kode oppgis ved henvendelse til Sportslig leder, Christoffer Hansen på: 414 77 769.
 • Lysene settes på ved mørkets frembrudd av voksen/ trener/ leder som har øktansvar.
 • Lysene har driftsintervall på to timer ved tenning. Driftsforlengelse fås ved å vri en gang til på nøkkelen.
 • Lysene slukkes automatisk etter to timer.
 • Ansvarlig voksen på siste treningsøkt (når ingen starter aktivitet direkte etter) legger nøkkelen tilbake i nøkkelboksen.

Arena 3

 • Lysene settes på ved mørkets frembrudd av voksen/ trener/ leder som har øktansvar.
 • Lys TENNES ved å vri tidsbryter på utsiden av sikringsskap. SLUKKING ved å vri tidsbryter til 0.
 • Ansvarlig voksen på siste treningsøkt (når ingen starter aktivitet direkte etter) slukker lysene.

Ved sikringsbrudd.

 • Må da ha spesialnøkkel fra driftskontoret (første kontor i klubbhusets admin) for sikringsskap.
 • Nøkkelen henger på tavle inn på dette kontoret. Nøkkel passer til skapene på både Arena 2 og 3.
 • Skapet åpnes og man slår over sikringer som står nede.
 • Påse at sikringskapsnøkkel henges på plass etter bruk.
 • For kode til nøkkelboks inn til driftskontoret, ta kontakt med Daglig leder RIL hovedlag – se kontaktinfo under.

Avvik og problemløsning.

 • Kontakt Daglig leder RIL hovedlag, Arne Kristian Fredriksen på tlf. 405 20 944.