Lysstyring

Gjelder fotballbanene Extra Arena, Arena 2 og Arena 3.

Extra Arena

  • Lys, PÅ og AV, styres manuelt og bestilles på SMS til SportsAdmin, Stine (916 45 716) eller Simen (975 66 433). Det er kun nivå 1 på lysstyrke som benyttes. Ved avvik eller problem, kontakt Ranheim Drift – se kontaktinfo under.
  • Driftsavdelinga i hovedlaget (som har ansvaret for utvikling og vedlikehold av anleggene) ønsker å legge inn faste tider i kalenderen for lysstyring, men vår baneplan er så uforutsigbar/skiftelig fra uke til uke, at en slik rutine først jobbes inn når vi får mer faste økter gjennom baneutviklinga på sikt.

Arena 2

  • Lysene settes på ved mørkets frembrudd av voksen/trener/leder som har øktansvar.
  • Lys TENNES ved å trykke på lysbryteren på utsiden av sikringsskapet. Dette gir lys i to timer.

Arena 3

  • Lysene settes på ved mørkets frembrudd av voksen/trener/leder som har øktansvar.
  • Lys TENNES ved å trykke på lysbryteren på utsiden av sikringsskapet. Dette gir lys i to timer.

Avvik og problemløsning

Kontakt Ranheim IL Drift for strakstiltak:

  • Driftsleder, Ingar Maaø: 913 30 346
  • Vakttelefon: 944 52 622
  • Send e-post