Lederutvikling

Jim Collins er anerkjent for sin trilogi. Her kan du lese deg opp på hvordan god ledelse fungere, hvilke fokus som er sentralt dersom en organisasjon/ bedrift skal lykkes over tid. Link

CollinsCollage