Lagssponsorer

Retningslinjer ved ønske om egne lagssponsorer

Avtaler som regulerer sponsorinnganger

Høsten 2018 inngikk Fotballavdelinga en avtale med Ranheim Toppfotball, der toppfotballen gjennom sin markedsavdeling med profesjonelt ansatte, skal styre alle partneravtaler inn til fotballen som helhet. Dette for å skape kvalitet i håndtering av partnere, samt sikre fotballavdelinga en jevn inntekt, minimum tilsvarende det som har vært før.

En svært viktig betingelse i dette er at alt utstyr fra klubbens utstyrleverandør Umbro, om det er kjøpt av klubb, lag, eller spiller håndteres etter retningslinjer gitt av Toppfotballen. Dette for å ivareta rettigheter, eksklusivitet og bærekraft i partneravtalene.

Retningslinjer som må innfris i alle sammenhenger:

 • RIL-logoen kan kun relateres til partnere Toppfotball/ Fotballavdelinga har avtale med.
 • Det kan ikke inngås partner/ sponsoravtaler i konkurrerende bransjer Ranheim Fotball og Idrettslag allerede har inngått avtaler med.
 • Alle partner/ sponsoravtaler skal klareres med Toppfotball/Fotballavdelingen først.


Partneroversikt finnes her på nettsiden til Ranheim Toppfotball:
Samarbeidspartnere / Ranheim (ranheimfotball.no)


Hvilke produkter er regulert av avtaler for sesongen 2021

Tekstiler

 • Drakt, shorts og strømper, klubbdress, genser og bukse, luer, buffer og pannebånd
 • Egne lagsgensere
 • Jakker til trenere og spillere
 • Bagger og lagsutstyr som baller, vester og hatter


Hva kan man så, eksempelvis, jobbe med inn mot partnere/ sponsorer på?

 • Alle avtaler på lagsnivå, skal avtales med og skrives og signeres av Peder Winsnes.
 • Profileringsskilt 1 x 3 meter til Arena 2 og 3
  • Med forbehold om ledig kapasitet for plassering av skiltet.
  • Prisen for profileringen bestemmes mellom de ulike lagene, og lagssponsor.
  • Avtale mellom lagssponsoren og det respektive laget skrives av Peder Winsnes.
  • Produksjonskostnaden for materiell besørges den enkelte partner.
  • Ranheim Fotball henger profileringsskiltet på anvist, og avtalt plass.
 • Drikkeflasker til eget lag, med bedriftens logo. En lagsponsor kan levere drikkeflasker, med bedriftens logotrykk. Det kan ikke være i konkurrerende bransjer Ranheim Fotball og Idrettslag allerede har inngåtte avtaler med.
 • Sesongkortsalg
  • Kan selges som en del av en sponsorpakke for 1 500,- pr stk.
  • 500,- av hvert sesongkort solgt, tilføres da laget.

Kontakt Salg- og markedssjef i Ranheim Fotball og Idrettslag angående spørsmål knyttet til dette:
Peder Winsnes  –  peder@ranheimfotball.no  –  988 94 650