Laglederforum 01/2018

LLF 1_2018-program

Påmelding fra lagene:

Antall i laget Kommer på LLF 01/2018
G8
G9  5
G10
G11  2 1
G12  3 1
G13 1
G14  1 1
G16 1
G19 1
M6.div
M35/39
FFU  1
K3.div  3 2
J17  3 2
J15  2 1
J14  2 1
J13  3 2
J12 8 2
J11
J10  1 1
J9  3 1
J8 3
Totalt 22

Ønske om støtte fra klubben/ har utfordringer med:

 • 2 x Rekruttering av foresatte som kan bidra til en fordeling av lagsoppgaver som faller på få hender.
 • Dugnadsengasjement i foreldregruppa.
 • Økonomi.
 • Treningsflater nok.
 • Kontaktliste i klubben – hvem på hva?
 • Holde på spillerne over tid.
 • Dommerbooking og rutiner mellom lagsbehov-dommer.
 • Nye/ supplere spillerdrakter.
 • Tips om og invitasjon på deltagelse ved dugnader for laget.
 • Støtte til / kostnadene for spillerne/ foresatte med aktivitetsavgift, cupdeltagelse, utstyr, etc.
 • Mulighet for støtte til lange bortreisekamper.
 • Kommunikasjon mellom lagledere og trenere.
 • Få med seg all informasjon fra klubben.
 • Kommunikasjonskanal
 • Felles kjøreregler for økonomi og dugnader
 • Motivasjon til å være med videre fra sen ungdom
 • Oppklaring rundt hospitering – rutiner for dette.
 • Kvalitetsklubb … pliktige prioriterte møter … tidsbruk ifht utbytte.