Lagledere

I vår klubb har vi erfart at Hovedlaglederne skaper god kvalitet gjennom kontinuitet, som innebærer erfaring og kunnskap om drift av lagene. For å lykkes med denne kvaliteten trengs det Laglederteam som fungerer godt med å fordele oppgaver.

Roller i hvert Laglederteam

Rolle Fokus og oppgaver
Hovedlagleder
 • Holde kontaktinformasjon om spillere, foreatte og trenere oppdatert, også inn mot klubbens admin.
 • Påmelding av grupper/ lag til seire og cup sammen med trenerne inn til admin før nyttår.
 • Informere spillere, foresatte og trenere om kampoppsettet når dette er klart.
 • Sammen med trenerne foreta og informere om kampendringer i seire og cup.
 • Hovedansvar for å organisere turneringer.
 • Arrangere foreldremøter minimum to ganger i året(før og etter sesong).
 • Være tilgjengelig på treninger i starten for å kunne svare på og avklare praktiske forhold.
 • Sikrer kommunikasjon til og fra klubbens ledelse og administrasjon.
 • Sikrer at Laglederteamet har alle rollene besatt og følger opp at oppgavene blir utført.
 • Skrive og levere årsberetning innen nyttår.
 • Ansvar for informasjon innad i laget, i samarbeid med Hovedtrener og trenerteam.
Økonomiansvarlig  

 • Ansvarlig for og disponerer konto og lagskasse sammen med hovedlagleder.
 • Betaler faktura.
 • Kreve inn penger fra foreldre, kun til lagscellen, f.eks egenandel til cup.
 • Skrive regnskap fortløpende i løpet av året, og levere dette komplett med bilag innen nyttår. Klubben har mal til dette – eventuelt få kursing.
 • Ordne med vekselpenger ved diverse arrangement.
 • Sikre at lagspermen har bilag, regnskap og bir innlevert til halvårlig klubbkontroll i juni og desember.
 • Sikrer god kontroll med og riktig bruk av lagets eget VISA-kort som er knyttet til lagskontoen.
 • Sikrer at VIPPS-løsningen fungerer når den skal brukes.
Materialansvarlig  

 • Har ansvaret for lagscellens utstyr sammen med trenerne, deriblant drakter, baller og vester.
 • Holde førstehjelpsutstyret oppdatert, spesielt is
 • Lagscellens kontakt inn mot adm. v/Fredrik som har ansvaret for utstyret i klubben.
 • Sikrer at det blir signert ut og inn utstyr klubbens administrasjon tilrettelegger for laget.
Dugnadsansvarlig  

 • Har ansvaret for å sette opp foreldre på dugnadslister ved diverse arrangementer, slik som kioskvakter.
 • Dugnader med inntekt til lagscellen og dugnader med inntekt til klubben, slik som vakter i Ranheimshallen.
 • Sikrer at det blir satt opp dugnadslister i så god tid som mulig.
Sosialansvarlig  

 • Ansvaret for å arrangere sosiale tiltak i lagscellen, for spillerne og foreldre/ foresatte.
 • Sett opp en komitee – flere foreldre for å planlegge og gjennomføre arrangementer.
 • Sikrer planlegging av innhold, ansvar, bestillinger og gjennomføring på sosiale aktiviteter.
EMS-RIL-cupansvarlig  

 • En person i hver lagscelle i barnefotballen 7-12 år skal være del av EMS RIL Cup-komiteen. Dette for å få kontinuitet og overføringer i årene fremover.
 • Cupen arrangeres på høsten, i 2017 blir det 8. – 10. september.
Barnefotballansvarlig  

 • Ansvarlig for gjennomføring av barnefotballhelga, sammen med de andre årgangene.
 • Settes ned en komite som minimum består av:
 • Leder, Økonomiansvarlig, Dugnadsansvarlig (hvis ikke bruker lagscellens egen dugnadsansvarlig), Innkjøpsansvarlig.
 • Sikrer at klubbens Barnefotballhelger to ganger i året har en hovedansvarlig som tiltrer ansvarsgruppa for arragementet.
Web-ansvarlig
 • Sikrer at laget sine Websidefaner inneholder det alle foresatte, trenere, ledere har bruk for å viet utover det nettsiden ellers forklarer.
FIKS-ansvarlig
 • Sikrer at laget har flest mulig som kan håndtere FIKS ifht å skrive ut kamprapporter i ungdomsfotballen.