Lagledere

I vår klubb har vi erfart at hovedlaglederne skaper god kvalitet gjennom kontinuitet, som innebærer erfaring og kunnskap om drift av lagene. For å lykkes med denne kvaliteten trengs det laglederteam som fungerer godt med fordelte oppgaver.

Roller i hvert laglederteam

Rolle Fokus og oppgaver
Hovedlagleder
 • Holde kontaktinformasjon om spillere, foresatte og trenere oppdatert, også inn mot klubbens administrasjon.
 • Påmelding av grupper/lag til seire og cup sammen med trenerne inn til sportslig leder før nyttår.
 • Informere spillere, foresatte og trenere om kampoppsettet når dette er klart.
 • Sammen med trenerne foreta og informere om kampendringer i seire og cup.
 • Hovedansvar for å organisere turneringer.
 • Arrangere foreldremøter minimum to ganger i året (før og etter sesong).
 • Være tilgjengelig på treninger i starten for å kunne svare på og avklare praktiske forhold.
 • Sikrer kommunikasjon til og fra klubbens ledelse og administrasjon.
 • Sikrer at laglederteamet har alle rollene besatt og følger opp at oppgavene blir utført.
 • Skrive og levere årsberetning innen nyttår.
 • Ansvar for informasjon innad i laget, i samarbeid med hovedtrener og trenerteam.
Økonomiansvarlig
 • Ansvarlig for og disponerer konto og lagskasse sammen med hovedlagleder.
 • Betaler faktura.
 • Kreve inn penger fra foreldre, kun til lagscellen, f.eks egenandel til cup.
 • Skrive regnskap fortløpende i løpet av året, og levere dette komplett med bilag innen nyttår. Klubben har mal til dette – eventuelt få kursing.
 • Ordne med vekslepenger ved diverse arrangement.
 • Sikre at lagspermen har bilag, regnskap og blir innlevert til halvårlig klubbkontroll i juni og desember.
 • Sikrer god kontroll med og riktig bruk av lagets eget VISA-kort som er knyttet til lagskontoen.
 • Sikrer at VIPPS-løsningen fungerer når den skal brukes.
Materialansvarlig
 • Har ansvaret for lagscellens utstyr sammen med trenerne, deriblant drakter, baller og vester.
 • Holde førstehjelpsutstyret oppdatert, spesielt is og kompresjon.
 • Lagscellens kontakt inn mot SportsAdmin som har ansvaret for utstyret i klubben.
 • Sikrer at det blir signert ut og inn utstyr klubbens administrasjon tilrettelegger for laget.
Dugnadsansvarlig
 •  Har ansvaret for å sette opp foreldre på dugnadslister ved diverse arrangementer, slik som kioskvakter.
 • Dugnader med inntekt til lagscellen og dugnader med inntekt til klubben, slik som vakter i Ranheimshallen.
 • Sikrer at det blir satt opp dugnadslister i så god tid som mulig.
Sosialansvarlig
 • Ansvaret for å arrangere sosiale tiltak i lagscellen, for spillerne og foreldre/foresatte.
 • Setter opp en komité – flere foreldre for å planlegge og gjennomføre arrangementer.
 • Sikrer planlegging av innhold, ansvar, bestillinger og gjennomføring på sosiale aktiviteter.
SoMe-ansvarlig
 • Sikrer at laget sine kontoer i sosiale medier inneholder det alle foresatte, trenere, ledere har bruk for å vite utover det nettsiden ellers forklarer.
FIKS-ansvarlig
 • Sikrer at laget har flest mulig som kan håndtere FIKS og kamprapporter i ungdomsfotballen.
RIL-Cupansvarlig
 •  En person i hver lagscelle i barnefotballen 7-12 år skal være del av RIL Cup-komiteen. Dette for å få kontinuitet og overføringer i årene fremover.
 • Cupen arrangeres på høsten, i 2022 blir det 3.-4. september.
Barnefotballansvarlig
 •  Ansvarlig for gjennomføring av barnefotballhelga, sammen med de andre årgangene.
 • Settes ned en komite som minimum består av:
  • Leder, Økonomiansvarlig, Dugnadsansvarlig (hvis ikke bruker lagscellens egen dugnadsansvarlig), Innkjøpsansvarlig.
 • Sikrer at klubbens Barnefotballhelger to ganger i året har en hovedansvarlig som tiltrer ansvarsgruppa for arrangementet.