Lagene

Våre lag har hver sin nettside som administreres enn så lenge ved at lagene sender inn det de ønsker skal legges ut, og deretter legger administrasjonen inn dette for laget.

På sikt skal vi gi lagene tilgang til egen side, slik at dette gir et større eierforhold til siden, samt at administrasjonen lettes for arbeidet dette medfører.