Klubbens Handlingsplan 2016-2019

I årsmøtet 2017 vedtok klubben en Handlingsplan for perioden 2017 – 2019. Dette samsvarer med perioden NFF har sin handlingsplan (2016-2019).

Handlingsplanen er et redskap i utvikling av vår klubb.

Handlingsplan 2017-2019

2017-2019_Side_1