Kretsdommers utviklingsløp

kretsdommer utvikling.png

Rangering: Hvilket rangering og nivå du som dommer dømmer

Kurs: ???

Veileder: For sin videre utvikling

 • Oppsatt av krets
 • Spør dommerutvikler om mer veiledning

Utstyr: Dommeren dømmer nå på høyere nivå og dømmer kanskje oftere

 • Behov for mer nødvendig utstyr til dommeroppdragene.
 • Får en utstyrspakke i form av utstyr, gavekort eller rekvisisjon til en verdi av 2500 kr av klubben.

Testkrav:

 • NFFs fysiske test i sesongen 2017 består av to deler:
  • Sprinttest (assistentdommere har to sprinttester)
  • Intervalltest
 • Testene gjennomføres på løpebane i forbindelse med vårsamlingene. Se datoer for de ulike sonene under aktiviteter 2017.

Annet: Andre saker som skal påvirke utvikling og trivsel

 • Klubbkveld med besøk fra toppdommere.
 • Bli med dommere på OBOS-kamp. Før, under og etter.
 • Skriver under dommerkontrakt med klubben som dommer og klubb forplikter seg til.
 • Dommerutvikling Skandia Cup siste uka av juni, starten av juli
 • Norway Cup. Siste uka i juli, starten av august
 • Trøndersk fotballseminar – høstsamling
 • Dømme i egen klubb – Meldes innen 23april og 20.august til himle@fotbal.no