Klubbhåndbok

Vår klubbhåndbok er summen av våre informasjonkanaler. Klubben er opptatt av å nå ut til klubbens medlemmer, og det gjør vi i ulike kanaler for å treffe med riktig informasjon til riktig målgruppe. Disse kanalene er også en viktig del av implementeringen av rutiner og planverk.

Vi bruker disse informasjonskanalene:

 1. Hjemmeside
 2. Spond
 3. Trenerforum
 4. Laglederforum

1. Hjemmeside

Hjemmesiden gir medlemmene den informasjonen de trenger i hverdagen. Hjemmesiden er bygd opp etter målgruppe slik at du lett kan finne aktuell informasjon for ditt felt.

 • Anlegget: baneplan, booking av bane og lokaler, lysstyring, drift
 • Klubben: visjon og verdier, medlemsskap, kontaktinformasjon, hvem spør du om hva, egne turneringer og fotballskoler
 • Lagene: oversikt over hovedtrenere, tilrettelagt fotball, cupprogresjon, dugnader
 • Lagleder: rutiner, kampgjennomføring, utstyr, lagsøkonomi
 • Trener: sportsplan, trenerutvikling, trenerveiledning, hovedtrenerrollen
 • Spillerutvikling: spillerutviklingsmodell, forsikring
 • Dommer: dommerregning, dommerutvikling, dommeransvarlig

2. Spond

Spond er først og fremst en informasjonskanal for lagene ut mot spillere og foresatte, men i gruppa for hovedtrenere og hovedlagledere kommuniserer vi ut sanntidsinformasjon. Her både involverer, informerer og kommuniserer vi med hovedtrenere og hovedlagledere. Hovedlagleder har ansvar for å bringe informasjon videre ut i sitt lag der hvor det er påkrevd – på teamnivå og på foresattenivå – avhengig av type informasjon. Dette er en viktig struktur for å synliggjøre hovedlaglederrollen som leder av teamet/lagcella. I tillegg sender vi hver måned ut et «flygeblad» som heter «Medlemsinfo Fotball» til alle som tilhører fotballavdelingen i Spond.

3. Trenerforum

Trenerforum er en viktig arena for å implementere både Sportsplan og Klubbhåndbok. Selv om fokuset her er på trener-, spiller- og lagsutvikling, vil dette også være en naturlig møteplass for både å bringe klubbens rutiner og planverk ut til de som skal bruke dem i hverdagen, og en arena for å få innspill og tilbakemelding på hvordan rutiner og planverk fungerer for brukerne. Trenerforum gjennomføres fem ganger i året.

4. Laglederforum

Laglederforum er en av klubbens viktigste fora. Dette gjennomføres tre ganger i året: før sesongen, i juni/august og etter sesong. Her får vi som klubb forsterket den viktigste og mest aktuelle informasjonen, få tilbakemelding på og involvere laglederne i klubbens rutiner og planverk, jobbe med aktuelle problemstillinger/caser, og bygge nettverk på tvers av lagceller.

I tillegg bruker klubbens ansatte Teamwork som løsning internt i administrasjon, styre og sportslig ledelse for arbeid med, lagring av og kommunisering rundt rutiner, planer, planverk, avtaler, arrangementer etc.

Utad profilerer fotballavdeling seg sammen med toppfotballdelen av klubben på Instagram, Facebook og Snapchat. Følg oss gjerne i sosiale medier for å se hva som skjer i hverdagen.