KH Mål, visjon og grunnverdier

En hver klubb som ønsker å skape fellesskap, glede og utvikling må ha et mål å jobbe etter, en visjon å strekke seg mot, og grunnleggende verdier som skal gjennomsyre kulturen i klubben. 

Formålet med kapittelet er å tydeliggjøre hvilket mål klubben jobber mot, synliggjøre hvilken visjon vi har, og stadfeste hvilke verdier vi ønsker at alle medlemmer – aktive og støttespillere – skal følge i hverdagen.

Sist endret: 11.08.2017