Keeperansvarlig

Klubbens Keeperansvarlig skal jobbe med følgende målsettinger i handlingsplanperioden:

Mål

  1. Stimulere interessen for keeperrollen.
  2. Etablerer god praksis i rollen som keeperansvarlig.
  3. Skape oversikt over våre keepere, og stimulere til at lagene har tilstrekkelig antall keepere for sine kamper.
  4. Skape en bærekraftig keeperutviklingsarena som kan tilby plasser for keepere fra klubber rundt oss.

Tiltak

  1. Starte ukentlige keeperøkter med gode instruktører, involvere klubbens trenere og utfordre de eldste keeperne til å ta veilederroller som del av sin spillerutvikling.
  2. Lage nødvendig dokumentasjon vi kan gjøre tilgjengelig på vår nettside, der rutiner, gjennomføring, forventninger til veiledning og konkrete aktiviteter er med.
  3. Lage standarder for hvor mange keepere vi bør ha, hvordan disse skal brukes i trening og kamp og hvordan rekruttere flere. Sette inn tiltak for å imøtekomme behovet i lag som ikke tilfredsstiller standarden som settes.
  4. Når rutinene internt sitter og ressurstilgangen er sikret for god gjennomføring, kan tiltakene legges gradvis ut for eksterne keepere. Den økonomiske delen skal være i tråd med vår kjerneverdier Fellesskap – Glede – Utvikling.