Jenter 2011

Treninger sesongen 2018
– Tirsdager 18.00-19.15 på Arena 3 (den minste banen)
– Første trening er 10/4-18
Kontonummer og VIPPS-nummer
Konto: 4212 27 83876
VIPPS: 122404