Jenter 2011

Treninger høsten 2017
– Søndager 16.30-17.30 på Arena 2
– Fra 17.september (Uke 37) til 5.november (Uke 44)

Kontonummer og VIPPS-nummer
Konto: 4212 27 83876
VIPPS: 122404

Foreldremøte 12.november 2017 i Klubbhuset 16.30-18.30
– Erfaringer fra høsten
– Etablering av trenerteam og laglederteam
– Sesongplanlegging 2018 del 1