Jentefotball prosjektmøte III

Dato:  Tirsdag 21.november    
Tid: 18.00-20.00
Referent: Frank Robert Saltvik

Tilstede:
Tom Eskil Grande, Frank Robert Saltvik
Frafall:
Erling Meyer, Geir Mæland, Are Mikalsen, Ronny Lysmen, Karin Roeleveld

Sak 04/17
Oppfølging av saker siden sist.

 • Søknad inne hos fotballkretsen ifm ønske om helbane i Abrahallen i vinter.
  • Mottatt epost i dag – utfordringer, frist onsdag til lunsj.
   VEDTAK: Gjennomgår baneutleie Abra på jakt etter ukesvis økt i tiden uke1-uke13, og melder dette inn til kretsen onsdag.
 • Møteinnhold Jenteprosjektet 2018 – nytt innhold/ behov?
  • Møte I: se PP
   • Hva har samarbeidet utviklet i og mellom kullene?
   • Beste praksis fra vintertreningene – hva tar vi med videre, nye tips?
   • Forberedelse til utesesongen.
  • Møte II: se PP
   • Logistikk spillere i laget, mellom lagene, fadderordning.
   • Spillestil – lagsfokus og roller ifht utvikling.
  • Møte III: ny dato/ sep
   • Oppstart høst, kamparena/ spillerlogistikk
   • Sportsplanen i virksomhet
   • Veiledningas effekt/ status
   • Trenersituasjonen mot neste sesong
  • Møte IV: se PP
   • Evaluering av sesongen – trenernes før spillernes.
   • Viktig på slutten og i overgang til vinteren.
   • Sportsplanforbedringer.

Sak 05/17
Fotballgalla i januar

 • Innspill på naturlige utmerkelser?

Sak 06/17