Jentefotball

Målsettinger i Handlingsplanen det jobbes med i prosjektet:

  1. Etablere egne jentelag der det er realistisk
  2. Øremerke utviklingsmidler mot stillinger for spillerutvikling i klubb
  3. Gi jenter et likeverdig tilbud med spesielt fokus på trenerkompetanse
  4. Klubben skal ha en plan for oppstart og rekruttering med fokus på jenter

Mandatet i prosjektet

Å sørge for et tilbudet på jentesiden som er likeverdig og livslangt fra de yngste til senior. På kort sikt å etablere en spillergruppe på dame senior og skape gode prosesser rundt ungdomsfotballen på jentesiden inn mot 2017. På lang sikt etablere jentefotballen som markant i vår krets, både på kvalitet og kvantitet.

Status pr. 31.12.2016

Klubben har satset på jentefotballen gjennom ekstra bevilgninger til treningstid i Abrahallen vinterstid. Som en bevisst strategi ble det søkt om å få leie hele Abrahallen en økt i uka, slik at våre lag J13, J14, J15 og J17 kunne trene samtidig. Dette fikk vi tilsagn på rett før jul, samtidig ble det klart at kvinne senior ville bli etablert og skulle også trene der til samme tid.

Ved slutten av året fikk vi etablert en spillerstall stor nok til kvinne senior, gjennom tilflytting av en håndfull spillere fra våre naboklubber, og som også bragte med seg trenere og lagledere. Prosessen har pågått over lengre tid på mer uformelle kanaler, der særlig Christer Basma og Robert Kjeldsberg har vært viktig for å sondere hva som kan være gode løsninger for jentene i vår klubb og klubbene i nærområde.

Spillerutvikler Stian Reinertsen har vært engasjert for å kartlegge nivået på spillere i gruppa J17. Trenerutvikler Thorstein Øren har vært engasjert omkring deltagelse på spillermøte omkring J17 og som mottaker av spillere for hospitering på G16.

Videre arbeid i Handlingsplanperioden

Prosjektgruppe skal etableres med utgangspunktet i de som er hovedtrenere fra alle våre jentelag. Gruppa skal se på rekrutteringsstrategier, på felles kultur, trener- og spillerlogistikk inn mot neste sesong, samt gi sin innstilling til ambisjonsnivået klubben skal ha for jentefotballen.

Skaffe tilveie reell og viktig statistikk og informasjon om jentefotballens utfordringer og muligheter.

Synliggjøring av hvilket behov for satsning på ledere, trenere og dommere på jentesiden som må prioriteres må løftes inn til prosjektledelsen av prosjektet Rekruttering, slik at dette settes i system og driftes på rett nivå i klubben.