Hvem i klubben spør du om hva?

Klubbutvikler Frank Robert Saltvik – 100%-stilling – 93201070 – frank.saltvik@ril.no 

 • Daglig og Sportslig ledelse
 • Sportsplan
 • Baneplan
 • Booking av fotballens møtebehov
 • Økonomi
 • Prosjekt-Programmet (ProPro med 18 prosjekter)
 • Spilleroverganger
 • Eposter inn til klubb
 • Styremøter
 • Representasjon av klubben

Administrasjonsmedarbeider Astrid Jakobsen – 10%-stilling – 92219950 – astrid@ranheimbreddefotball.no

 • Medlemsregister
 • Aktivitetsavgift
 • RIL-cupene: RIL Vår-Cup og RIL-Cup
 • Politiattest

Administrator Fredrik Eriksen – 50%-stilling – 98404088 – fredrik@ranheimfotball.no

 • Helårlig banevedlikehold
 • Utstyr til lag, trenere/ ledere
 • Dommeransvarlig
 • Nettside

Vaktmester Michael Daniels – 50%-stilling – 46428676

 • Renhold garderober
 • Vedlikehold og orden på bane og anlegg

Treneransvarlig Thorstein Øren – frivillig – 90532711 – thorstein@hent.no

 • Veileder Grasrottrenerkurs
 • Oppfølging av trenere på oppdrag

Spillerutvikler Stian Reinertsen – frivillig – 99367043 – stian.reinertsen@napha.no

 • Ordner med treningsavtaler for enkeltspillere
 • Observasjon av spillere på oppdrag via Klubbutvikler
 • Futsalansvarlig

FIKS-ansvarlig Christoffer Hansen – styret – 41477769 – christoffer.hansen@ril.no 

 • Spilleberettigelse
 • Rutiner kamprapporter
 • Roller i FIKS