Hvem i klubben spør du om hva?

Klubbutvikler Frank Robert Saltvik – 100%-stilling – 93201070 – frank.saltvik@ril.no 

 • Daglig og Sportslig ledelse
 • Sportsplan
 • Baneplan
 • Booking av fotballens møtebehov
 • Økonomi
 • Prosjekt-Programmet (ProPro med 18 prosjekter)
 • Spilleroverganger
 • Eposter inn til klubb
 • Styremøter
 • Representasjon av klubben

Administrasjonsmedarbeider Hilde Kristin Heistad – 20%-stilling – hildekristin@ril.no

 • Utstyr
 • Dommerregninger

Sportskoordinator Anders Tanem –  93845700 – anderstanem@hotmail.com

 • Trenerveiledning

Spillerutvikler Stian Reinertsen – frivillig – 99367043 – stian.reinertsen@napha.no

 • Ordner med treningsavtaler for enkeltspillere
 • Observasjon av spillere på oppdrag fra Daglig leder
 • Futsalansvarlig

FIKS-ansvarlig Christoffer Hansen – styret – 41477769 – christoffer.hansen@ril.no 

 • Spilleberettigelse
 • Rutiner kamprapporter
 • Roller i FIKS
 • Spilleroverganger

Daglig leder Arne Kristian Fredriksen – hovedlaget – 40520944 – arne.fredriksen@ril.no

 • Vedlikehold av bane og anlegg
 • Anleggsutvikling

Administrasjonsmedarbeider Elise Kvernø – hovedlaget – bjorg.elise.kverno@ril.no

 • Politiattester
 • Søknad om støtte til aktivitetsavgift