Hvem i klubben spør du om hva?

Klubbutvikler Frank Robert Saltvik – 100%-stilling – 93201070 – frank.saltvik@ril.no 

 • Daglig og Sportslig ledelse
 • Sportsplan
 • Baneplan
 • Booking av fotballens møtebehov
 • Økonomi
 • Prosjekt-Programmet (ProPro med 18 prosjekter)
 • Spilleroverganger
 • Eposter inn til klubb
 • Styremøter
 • Representasjon av klubben

Trenerveileder Vebjørn Urdal – 50%-stilling – 482 46 963 – vebjorn@ranheimfotball.no

 • Trenerveildning, fra 6 år til senior i Utviklingsavdelinga
 • Spilleroverganger
 • Trener G19 Rekrutt

Trenerveileder Martin Sørensen – 50%-stilling – 915 26 441 – martin@ranheimfotball.no

 • Trenerveiledning, fra 6 år til senior i Utviklingsavdelinga
 • Sportsplan
 • Analyse A-kamper
 • Hovedtrener G19 Rekrutt

Administrasjonsmedarbeider Stina Mostervik – 40%-stilling – 976 07 733 – stina.mostervik@ril.no

 • Utstyr og lagsbodene
 • Drift og vedlikehold av banene
 • Lysstyring ifht baneplan
 • Garderobeoppsett ifht baneplan
 • Påmelding til trenerkurs
 • RIL-kiosken
 • Dommerregninger

Vaktmester Michael Daniels – 50%-stilling – 46428676

 • Renhold garderober
 • Vedlikehold og orden på bane og anlegg

Treneransvarlig Thorstein Øren – frivillig – 90532711 – thorstein@hent.no

 • Veileder Grasrottrenerkurs
 • Oppfølging av trenere på oppdrag

Spillerutvikler Stian Reinertsen – frivillig – 99367043 – stian.reinertsen@napha.no

 • Ordner med treningsavtaler for enkeltspillere
 • Observasjon av spillere på oppdrag fra Daglig leder
 • Futsalansvarlig

FIKS-ansvarlig Christoffer Hansen – styret – 41477769 – christoffer.hansen@ril.no 

 • Spilleberettigelse
 • Rutiner kamprapporter
 • Roller i FIKS