Hallvakt i Friidrettshallen

Denne videoen viser hva og hvordan du gjennomfører en hallvakt i Ranheim Friidrettshall. Perm med instruks og avkrysningsskjema for utførte oppgaver finner du i vaktboden.