Foreldremøte for 2011-årgangen

Etter en fin høst med gratis fotballtilbud for spillere født i 2011, var det søndag 19.november tid for et oppsummerende og utviklingsrettet foreldremøte. På agendaen var erfaringsutveksling, aktivitetsplan, trenerkurs, laglederrollene, rekruttering og klubbens ståsted og tilrettelegging temaer. Som del av referatet fra møtet, finnes det til slutt her en del spørsmål fra de foresatte som det ble svart på underveis i møtet.

Foresattes erfaringer med tilbudet i høst

 • Tilbudet ble opplevd som godt organisert, med en tydelig plan for aktiviteten
 • Trenerne som drev aktivitetene virket engasjerte og så hver spiller godt
 • Utstyret, med gode baller, nok hatter og gode vester bar preg av ordnede former

Hva kan forbedres til neste høst?

 • Vurdere en ukedag som øktdag, slik at helga ikke avkortes for de som er bortreist
 • Tydeliggjøre ansvaret den enkelte trener skal ha i gjennomføring av øktene
 • Gi oppgaven til «Fadderkullet» med å lage oversikt over hvem som kommer når

Aktivitetsplanen for 2018

 • Uke 11: Torsdag 15.mars – Oversikt med de som har meldt seg som trenere og lagledere legges ut på denne siden. Link til PÅMELDING som TRENER eller LAGLEDER er HER.
 • Uke 12: Tirsdag 20.mars – Planleggingsmøte for trenere, lagledere og øvrige foresatte. Her bestemmes den aktiviteten kullet skal delta på i sesongen, der sosiale tilstelninger, barnefotballkamper og cuper er en del av dette. Klubben stiller med minimum en fra administrasjonen kan kan svare på spørsmål her.
 • Uke 14 – uke 44: Trening en gang i uka – baneplanen og dermed treningstiden for dette foreligger før planleggingsmøte i uke 12.
 • Uke 22: Barnefotballdag Ranheim vår
 • Uke 36: EMS RIL-Cup 8.-9.september. Vår egen cup som alle lagene deltar gratis på.
 • Uke 38: Barnefotballdag Ranheim høst

Laglederroller som er vanlige i lagene i klubben

 • Hovedlagleder
 • Økonomiansvarlig
 • Materialansvarlig
 • Dugnadsansvarlig
 • Sosialansvarlig
 • EMS RIL-Cup-ansvarlig
 • Barnefotballansvarlig
 • WEB-ansvarlig
 • FIKS-ansvarlig

Rollene er beskrevet HER på vår nettside.

Klubbens ståsted og tilrettelegging

Klubben er i stor utvikling på administrasjon, sport og anlegg, og har vært det siden våren 2016. Dersom du ønsker å oppdatere deg litt, så anbefales det å se gjennom klubbens Handlingsplan 2016-2019 og målene som står i den. Mye av dette er allerede oppnådd og ut 2019 vil det meste være som beskrevet.

 • Høsten 2018 bygges det ny 9èr kunstgressbane på Vikåsen (på tomta der den gamle 5èr-banen og bingen ligger i dag).
 • Høsten 2018 starter også Idrettslaget å bygge en stor hall på parkeringstomta bortenfor dagens klubbhus. Bygget vil blant annet inneholde fullskala håndballflate, 8 garderober og 2 cageballhaller.

Rekruttering av spillere og ledere til laget

De foresatte som var tilstede ønsket flere spillere og ledere med, og det kom en del innspill på hvordan dette kan gjøres bedre utover.

 • Hva med å arrangere fotballdager på skolene Vikåsen, Ranheim og Jakobsli tidlig neste vår, der kullene 2011 og 2010 blir invitert til fotballdager som del av samarbeidet med skolene?
 • Tilrettelegge for trenerkurs i uke 14-18, både i hverdagen og mulighet for et komprimert på helg, slik at trenerne får den tryggheten de ønsker inn som trenere.
 • Tilrettelegge for lederkurs i uke 14-18, der gjennomgang av klubbens redskaper, knytte nettverk til fadderkull og spørsmål med svar skaper en trygghet for at jo flere som kan, jo lettere blir driften av lagledelsen rundt kullet, både på jente- og guttesiden.

Spørsmål fra foresatte på 2011-årgangen …

1. Hva er aktivitetsavgifta i fotballen for oss i 2018?
Svar: Den er på 1.350,- for hele sesongen. Oversikten for de neste årene finner dere her.

2. Hva innebærer det å være trener?
Svar: Dette har et langt svar, men i kortversjon kan vi si at det innebærer å være en foresatt som bryr seg om alle spillerne like mye, som ser og anerkjenner dem og ønsker å tilrettelegge for god fotballaktivitet for disse. Uten erfaring som trener kan du likevel begynne som trener. Da deltar du først i trenerteamet, får trenerkurs (gjennomføres internt i klubben på våren). I vår klubb er vi mange trenere på hvert årskull, slik at vi både har mangfoldet, men også fleksibiliteten til å kunne være borte fra trening når det er nødvendig.

3. Hva blir treningstidene når vi starter opp til våren?
Svar: Dagene er ikke fastlagt ennå, men vi unngår mandag (som er en god leksedag) og fredag, og treningen skal starte i tiden 17.45/18.00. Øktene varer i 60-75 minutter.

4. Hvordan gjør vi det med økonomien rundt laget?
Svar: Hvert årskull får sin lagskonto i Sparebanken 1 SMN, og egen VIPPS-konto tilhørende denne kontoen. Egen lagsperm, der bilag oppbevares og som det føres oversikt over. Permen leveres inn til vår administrasjon i månedskifte desember/ januar, for så å sende til regnskapskontoret for revisjon.

5. Hvem bør være fadderkull, og hva innebærer det å være faddere for nytt kull?
Svar: Kullet som er 3 år eldre er ønskelig som faddere. Da har de erfart endel og kan overføre sine erfaringer og kunnskap til de som starter opp. Fadderne skal tilrettelegge for gratistilbudet klubben gir på høstens oppstartskull, samt at de skal være naturlige sparringspartnere i hverdagen.

… har dere flere spørsmål, SEND epost til frank.saltvik@ril.no, så vil spørsmål og svar legges ut her dersom det er av interesse for flere.