Klubbdommers utviklingsløp

klubbdommers utvikling.png

Klubbdommerkurs: Første trinn i dommerutdanningen.

 • Målgruppe: Medlemmer i klubbene som skal lede/dømme kamper i barnefotballen (7’er og 5’er). Kurset kan være for både spillere, trenere, ledere, foreldre eller andre. Vedkommende som vil bli klubbdommer bør ha fylt 13 år ved årets begynnelse, og være eldre enn spillerne dommeren dømmer.
 • Varighet: Kurset varer to – tre timer teori, og en dag med praksis.
 • Mål: Kurset vil bidra til gode holdninger og grunnleggende kunnskap i spillereglene. Etter gjennomført kurs kan deltakerne dømme opp til og med 13-årsklassen, primært i egen klubb. Dommerne veiledes og følges opp i egen klubb.
 • I Trønder Energi Barnefotballkonsept 7-10 år får dommerne 50 kr per kamp. I kretskamper fra 11-13 år får de 200 kr per kamp.

Veileder: Gjennomføres av dommeransvarlige, rekrutterings- eller kretsdommere og/eller foreldre og trenere.

 • Veilederne gir tilbakemelding på fløytebruk, tydelighet, reglement og posisjonering
 • Påse at holdningene til trenere og foreldre er positiv på banen
 • Gir konkrete tilbakemeldinger på hva som er veiledet på til dommerutvikler, følger skjema

Utstyr: Dommeren skal ha nødvendig utstyr for å skille seg ut fra spillerne

 • Alle dommere skal ha dommerrtrøye merket med klubbdommer
 • Dommerfløyte til alle
 • Reglementsbok

Annet: Andre saker som skal påvirke utvikling og trivsel

 • Klubbkveld med besøk fra toppdommere
 • Dommeren dømmer som klubbdommer i 2-3 år før de kan ta mer kurs